Stoempfestijn terug van weggeweest

Nu zondagmiddag 13 november is iedereen uitgenodigd in “Ter IJse” te Overijse voor een of meerdere porties stoemp met sossissen en/of karbonade met friet.

Het etentje wordt georganiseerd ten voordele van een vernieuwde Vlaamse samenwerking van allen die de Vlaamse en landelijke verankering van de Rand rond Brussel nastreven én begaan zijn met een volkse autonomie die garant staat voor de culturele rijkdom van Europa.

Daartoe wordt door de vzw GrondStroom het communicatienetwerk en mediaplatform ‘De PlatteRander’ ontwikkeld. Statutair is immers overeengekomen dat GrondStroom:

  • voorstander is van een zelfstandig Vlaanderen als lidstaat van een Europa der vrije volkeren;
  • zich tot doel stelt het Vlaams, groen en landelijk karakter van de Druivenstreek en de Rand te vrijwaren; en
  • daartoe een inspirerende rol wil spelen gericht op verjonging en verruiming van het verenigingsleven.

Vind je deze doelstellingen belangrijk voor het behoud van een warm nest in een mensgericht Europa, aarzel dan niet om met familie en vrienden aan deze dis aan te schuiven. Zulke gelegenheden om eens bij te praten over een Vlaamse zaak die ons allen ten harte gaat worden immers schaarser met de dag !

stoempfestijn-2016-versie-4-kleur-zonder-vu

Scala – praktische richtlijnen

Op zaterdag 29 oktober om 20u30 is er het optreden van Scala & Kolacny Brothers: 20 jaar Scala in Cultuurcentrum Den Blank.

  • De voorstelling is uitverkocht, daarenboven is er ook een voetbalmatch (om 20u), dus kom op tijd als je een parkeerplaats wil hebben.
  • Als je betaald hebt voor de receptie achteraf, vergeet dan je gele ticket niet.
  • Na aanvang van de voorstelling wordt er geen publiek meer toegelaten, er zijn geen pauzes. Duur van de voorstelling: 1,30u.
  • Het is verboden te fotograferen, te filmen, te eten, te drinken en te roken in de zaal. GSM’s moeten volledig worden uitgeschakeld.
  • Betaalde tickets worden niet terugbetaald of geruild.

Eveneens in Den Blank is er momenteel de tekeningententoonstelling van Dries, je hebt nog ongeveer een week om deze te bezoeken, tot 30 oktober. Den Blank sluit de deuren op maandag 31 oktober, dinsdag 1 en woensdag 2 november (Allerheiligen en Allerzielen).scala2

 

Vernissage tekententoonstelling

bijzichtig Vlaanderen
bijzichtig Vlaanderen

Een mooie opkomst voor de vernissage van de tekententoonstelling van wijlen Dries Vanhaeght. Na een intro door Francis Stroobants, nam onze gastspreker Karl van Camp, hoofdredacteur van ’t Pallieterke, het woord. Dries heeft meerdere jaren cartoons gemaakt voor ’t Pallieterke, zijn eerste inzending, in 2001, over de heersende mond- en klauwzeer crisis, verwerkt in een Vlaamse manifestatie, was meteen goed voor de voorpagina.

U kan de cartoons nog bekijken in de foyer en op de gelijkvloers van Den Blank tot 2 november 2016. Kom bijvoorbeeld iets vroeger naar het optreden van Scala. Of op een rustiger ogenblik en drink erna nog even eentje aan den toog, filosoferend over de politiek, economie en het dagdagelijks leven, zoals Dries het zo treffend afbeeldde.

Tekeningententoonstelling – Scala – Stoempfestijn

Om het 9e lustrum (45 jaar) van het Vlaams Komitee Druivenstreek te vieren, organiseren we een tekeningententoonstelling in cultuurcentrum Den Blank. Helaas is het een viering in mineur, tijdens de voorbereidingen werd onze voorzitter en cartoonist Dries Vanhaeght ernstig ziek en is van ons heengegaan. Op zijn ziektebed heeft hij nog een selectie gemaakt van zijn mooiste tekeningen.

De vernissage van de tentoonstelling is op vrijdag 7 oktober 2016 om 19 uur in de polyvalente zaal van Den Blank. Gastspreker is Karl van Camp, hoofdredacteur van ’t Pallieterke. Aansluitend is er een receptie. Als u de tekeningen nog eens in alle rust wenst te bekijken, ze blijven in de wandelgangen van Den Blank tentoongesteld tot 2 november 2016.

Eveneens in het kader van het 9e lustrum en samen met Marnixring Overijse De Vrijheijt en Vlaams Genootschap Overijse is er het (uitverkocht) concert van Scala & Kolacny Brothers. Dit op zaterdag 29 oktober 2016 om 20u30 in Den Blank.

Een traditie die terug in ere wordt hersteld is het jaarlijks Stoempfestijn. Noteer alvast in uw agenda zondag 13 november 2016 vanaf 12u in de middenzaal van Ter Ijse. De organisatie is dit maal in handen van vzw Grondstroom.

Het tijdschrift Spoorslag bestaat niet meer, maar er wordt nog viermaal per jaar een papieren nieuwsbrief, in beperkte oplage, uitgegeven. Wenst u ook deze nieuwsbrief te ontvangen, dan kan dit door 10 euro te storten.

scala2

Foto’s Vlaams Café – Feest van de Vlaamse Gemeenschap – Tropiscala

Het heeft lang geduurd, maar na 3 maanden zijn er dan toch nog foto’s van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap te Overijse.  Tropiscala vzw, Marnixring Overijse De Vrijheijt en Vlaams Komitee Druivenstreek vzw boden u, in samenwerking met de gemeente Overijse, een gevuld dagprogramma aan.

Hieronder sfeerbeelden van het Vlaams Café en zangstonde. Allereerst waren er de foto’s van de uitreiking van de Lutgartprijs aan Luk Stouffs. Er zijn  ook sfeerbeelden van de Academische Zitting, de muzikale omlijsting op de Academische Zitting en van Tropiscala.

 

Foto’s muzikale omlijsting Academische zitting

Marnixring Overijse De Vrijheijt verzorgde de Academische zitting in teken van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. De muzikale omlijsting van de Academische zitting werd verzorgd door het Gitaarensemble van de Academie Podiumkunsten Overijse (APKO) o.l.v. leerkracht Astrid Deppe. Enkele sfeerbeelden.

Foto’s Academische zitting – Feest van de Vlaamse Gemeenschap

Op zaterdag 25 juni was er het Feest van de Vlaamse Gemeenschap te Overijse, veel te laat zijn er nu eindelijk enkele foto’s, deze reeks foto’s zijn van de toespraken op de Academische zitting georganiseerd door Marnixring Overijse De Vrijheijt.

Gastspreker was mevrouw An De Moor, voorzitter vzw Beweging Vlaanderen-Europa en vzw 11-Daagse Vlaanderen Feest. De inleiding was van schepen van Vlaams beleid Jan De Broyer.

 

Rust in vrede, Dries

Met droefenis delen we u mee dat voorzitter Dries Vanhaegt in vrede is heengegaan afgelopen zondag (24/07/2016) te Gasthuisberg.

De begrafenis zal komende zaterdag (30/07/2016) om 10u plaats vinden in de parochiekerk van Maleizen-Overijse. Een eerbetoon voor Dries kan vanaf 9u30 in de kerk.

Namens vzw Vlaams Komitee Druivenstreek betuigen wij onze gevoelens van diep medeleven en wensen we zijn vrouw Annie,  kinderen en naasten veel sterkte.

Dries Vanhaegt

Dries Vanhaegt
Dries Vanhaegt

 

Lutgartprijs 2016: Luk Stouffs

Op zaterdag 25 juni 2016 werd voor de eerste keer de Lutgartprijs – verbondenheid, authenticiteit en trouw – uitgereikt, een gemeenschappelijk initiatief van vzw Tropiscala en vzw Vlaams Komitee Druivenstreek. De laureaat is Luk Stouffs, gemeentesecretaris op rust van de Gemeente Overijse.

De Lutgartprijs 2016 in pdf de afbeelding is naar een gravure van Paul De Bruyne (1954). Lutgart met een Vlaamse Leeuw schild, de IJzertoren en een blauwvoet. De integrale tekst staat hieronder en daaronder enkele foto’s van de prijsuitreiking. (meer sfeerbeelden van Vlaams Café, Tropiscala en academische zitting volgen weldra) Maar eerst een woordje uitleg over Lutgart en Luk.

Lutgart

Lutgart van Tongeren, Sint-Lutgardis, (1182-1246) werd in de 19e eeuw de patroonheilige van de Vlaamse Beweging. Dit omdat ze volgens de legende, geen Frans wou leren, ze wou geen hoofd van een Waalse abdij worden, een ‘Flamingante avant la lettre’. Meer info bij WT tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging (pdf). Een korte versie kan u vinden bij Davidsfonds Hever-Schiplaken-Boortmeerbeek, Ruilclub Genk, Heiligen.net of Wikipedia.

Luk Stouffs

40 jaar werkzaam bij de Gemeente Overijse, waar hij als gemeentesecretaris zorgde voor de organisatie van de gemeentelijke diensten. Voor de buitenwereld iets wat op de achtergrond – de politieke machthebbers staan veel liever in de schijnwerpers – waakte Luk er steeds over dat het Nederlandstalig karakter van de gemeente werd gevrijwaard wat betreft bestuurlijke aangelegenheden. Ook in het verenigingsleven heeft Luk zijn verdiensten wat betreft authenticiteit en verbondenheid. Dit door onder meer zijn inzet voor het verbroederingscomité van Overijse en De Berken.

Zij die ooit het bureau van Luk betraden kunnen het beamen, tijdens het uitoefenen van zijn ambt was hij een flamingant. Zo stond centraal op de schouw achter zijn bureau een bierpul met de tekst ‘Ik ben Vlaming en daar ben ik fier op’, alle gesprekspartners wisten meteen waar ze aan toe waren.

De dag van de prijsuitreiking waren er meerdere regenbuien, Luk had dan ook een paraplu mee. Op zich een onopvallende zwarte paraplu met grijze versiering, maar wie goed keek, zag de vele Vlaamse Leeuwen in die grijze versieringen. Ook ondergetekende heeft zo een paraplu, ooit ontvangen van Luk ten tijde van mijn werkzaamheden bij de Gemeente Overijse. De exacte omstandigheden ontgaan me, maar het was vermoedelijk ten tijde van ‘Splits BHV – steun de burgemeesters’ campagne. Burgemeester Dirk Brankaer, was één van de protagonisten bij de acties voor de splitsing van kieskring en gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Burgemeester Brankaer kon vooral schitteren dankzij de steun, organisatie en raadgeving van onze laureaat van de Lutgartprijs: Luk Stouffs.

Lutgartprijs

Verbondenheid, authenticiteit en trouw

Ingesteld als erkenning van verdienstelijkheid van personen of verenigingen voor het behoud en de bevordering van het Vlaams karakter en de landelijke eigenheid van de Groene Gordel.

Met een knipoog naar Lutgart van Tongeren, patroonheilige van de Vlaamse Beweging, die in alle nederigheid door haar volstrekte trouw aan het eigene, de machtigen van haar tijd (12e eeuw) wist te overtuigen van het belang van moedertaal en volksverbondenheid.

Luk Stouffs

Gelauwerd voor zijn jarenlange trouwe dienst als gemeentesecretaris van de Gemeente Overijse. In deze functie heeft hij wars van alle politieke invloed op een consistente manier het Nederlandstalig en landelijk karakter van Overijse gewaarborgd.

Uitgereikt tijdens het Feest van de Vlaamse Gemeenschap.
Overijse, zaterdag 25 juni 2016

(getekend)

Koenraad Dekens
vzw Tropiscala

Dries Vanhaegt
vzw Vlaams Komitee Druivenstreek