Feest van de Vlaamse Gemeenschap – Lutgartprijs 2017: Gustaaf De Broyer

Ondertussen zijn we de 11e juli, het feest van de Vlaamse Gemeenschap. Onze Vlaamse feestdag begonnen we in Overijse al iets eerder te vieren, zijnde 24 juni 2017.

Marnixring Overijse De Vrijheijt, organiseerde de jaarlijkse academische zitting. Enkele sfeerbeelden, korrelig en met veel ‘grain’ voor de extra sfeer 😉

Gastspreker was Hilde Roosens, jurist, voorzitter van het Vlaams Komitee Brussel (VKB), ondervoorzitter van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) en voorzitter van Marnixring Brussel Hoofdstad.
Muzikale omlijsting door Quatre Brass.
Afscheidnemende burgemeester Dirk Brankaer en schepen van onder andere Vlaams beleid, Jan De Broyer.

Lutgartprijs

Voor de 2e maal werd de Lutgartprijs uitgereikt. Die ging dit jaar naar Gustaaf De Broyer. De Lutgartprijs erkent personen die zich verdienstelijk maken in het behoud en bevordering van het Vlaams karakter en de landelijke eigenheid van de Groene Gordel.

Met een knipoog naar Lutgart van Tongeren, patroonheilige van de Vlaamse Beweging, die in alle nederigheid door haar volstrekte trouw aan het eigene, de machtigen van haar tijd (12e eeuw) wist te overtuigen van het belang van moedertaal en volksverbondenheid.

Gustaaf De Broyer

Gustaaf De Broyer werd gelauwerd voor zijn jarenlange trouwe dienst aan de gemeenschap van Overijse, de Sint-Martinusscholen Overijse, het parochiecentrum Ter IJse, het Sint-Ceciliakoor en altijd bereid te staan voor de noden van de lokale verenigingen, met respect voor de Vlaamse cultuur, onze moedertaal, en steeds gevoelig voor de unieke dorpsgeest hier aanwezig!

uitreiking Lutgartprijs

Na een gesmaakte introductie door Jan Goossens, voorzitter van het Vlaams Komitee Druivenstreek (VKD), werd de Lutgartprijs uitgereikt door de vorige laureaat Luk Stouffs, dit namens Marnixring Overijse De Vrijheijt en Vlaams Komitee Druivenstreek.

Lutgart Prijs 2017

Na de officiële zitting was het tijd voor wat na te praten in het Vlaams Café, alwaar de streekbieren rijkelijk vloeiden en de stembanden werden gesmeerd voor een zangstonde, maar ook verderop het Begijnhofplein verbroederde jong en oud, sportievelingen en supporters, muziekliefhebbers en sfeermakers op het festival Tropiscala.

Tot slot nog een dankwoordje aan al de vrijwilligers, die voor, tijdens of na de activiteiten onbaatzuchtig de handen uit de mouwen staken: dank u, en hopelijk mogen we ook de komende jaren rekenen op jullie inzet voor het Vlaamse karakter van de Druivenstreek.

Aan allen, geniet van deze mooie Vlaamse feestdag!