Kunststedenactieplan

Midden februari zette Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois (N-VA) samen met de toerismeschepenen van de Vlaamse kunststeden het eerste kunststedenactieplan op de sporen. De stadsbesturen van Brugge, Antwerpen, Gent, Mechelen en Leuven willen met dit plan enerzijds beter en meer gecoördineerd promoten in het buitenland, en anderzijds de kwaliteit van het product ‘kunststad’ verbeteren.

De belangstelling voor onze kunststeden neemt af. De aankomstcijfers wijzen immers op een stagnatie. In de periode 1994-1998 was er een gemiddelde jaarlijkse groei van het aantal aankomsten door buitenlanders in de Vlaamse kunststeden van 4,9%, in de periode 1999-2003 verminderde de groei tot 1,8%. In 2002-2003 was er zelfs geen groei meer.

“Het is inderdaad een probleem en daar zijn meerdere redenen voor”, verklaart Klaas Verbeke van Toerisme Vlaanderen aan De Standaard. “Goedkope vluchten van luchtvaartmaatschappijen zoals Ryanair maken verdere bestemmingen aantrekkelijker dan vroeger. Mensen gaan gemakkelijker een lang weekend naar Madrid of Venetië als het ticket niet te duur is. Er zijn ook nieuwe spelers op de markt gekomen in Oost-Europa. En grote markten zoals Engeland voerden de jongste jaren de promotie voor hun binnenlands toerisme op. Al die factoren maken dat de Vlaamse kunststeden het moeilijk kregen.”

De doelstelling van het kunststedenplan is dan ook Vlaanderen coherent en efficiënt promoten als toeristische regio, en de economische positie van de Vlaamse toeristische ondernemingen versterken. Het moet tevens de toeristische reflex in de kunststeden zelf stimuleren. De kunststeden moeten hun expertise en informatie uitwisselen en hun acties op elkaar afstemmen.

Minister Bourgeois betreurt dat Brussel vooralsnog niet deelneemt aan het kunststedenoverleg: “Brussel is een Vlaamse kunststad bij uitstek en mag eigenlijk niet ontbreken in dit plaatje. Maar de deur staat nog altijd open. Wij zullen Brussel blijven informeren over de stand van zaken. De toerismeschepen blijft uitgenodigd voor alle overleg.”

Bron: Persdienst Bourgeois & De Standaard 18.02.2006
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: David Joly)

Taalgebruik op openbare markten

Op 24 oktober 2005 keurde de gemeenteraad van Merchtem een besluit goed, waardoor handelaars op de woensdagmarkt enkel Nederlandstalige affiches en opschriften mochten uithangen. Dit besluit werd echter door de gouverneur van Vlaams-Brabant bij besluit van 28 november 2005 geschorst op basis van artikel 30 van de Grondwet. Dit artikel bepaalt dat het taalgebruik enkel bij wet kan worden opgelegd, maar eveneens dat het gebruik van de in België gesproken talen vrij is en enkel kan worden geregeld voor handelingen van het openbare gezag en voor gerechtszaken.

Momenteel is er geen enkele wettelijke regeling voorzien om het taalgebruik op openbare markten te regelen, zodat de taalvrijheid, voorzien in artikel 30 van de Grondwet, geldt.

Op 23 januari 2006 diende senator Joris Van Hauthem (VB) een wetsvoorstel in houdende de invoeging van een artikel 10bis in de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten. Dit artikel 10bis luidt als volgt: “Eenieder die een standplaats inneemt op een openbare markt, alsook al diegenen die hem daarbij behulpzaam zijn, gebruikt bij de schriftelijke en mondelinge aanprijzing van zijn goederen of diensten en in zijn communicatie de taal of de talen van het taalgebied waarin de openbare markt plaatsgrijpt”.

Anderzijds diende de senaatsfractie van het Vlaams Belang ook een voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet in, zodat het principe van de taalvrijheid niet van toepassing is op de regeling van het taalgebruik op openbare markten.
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: David Joly)

Wist je dat…? (3)

Wist je dat de inwoners van Vlaams-Brabant de hoogste levensverwachting hebben van alle Vlamingen? Mannen worden er gemiddeld 77,1 jaar, vrouwen 86,6. Dit blijkt uit een statistische profielschets van Vlaams-Brabant die eerder deze maand door minister-president Yves Leterme in Leuven gepresenteerd werd.

Het is dan ook veeleer onbegrijpelijk dat in de provincie waar de mensen het oudst worden het aanbod aan voorzieningen voor zieken, bejaarden en gehandicapten eerder zwak is, en ook de thuiszorg in Vlaams-Brabant minimaal is. Het aanbod per inwoners aan gezinszorg en poetshulp is zelfs het laagste van Vlaanderen. Wel heeft Vlaams-Brabant de meeste huisartsen en specialisten per inwoner.
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Micheline Baetens)

TraVo: nieuw studie- en documentatiecentrum voor Vlaamse volksmuziek

Op 30 september 2005 verschenen in het Belgisch Staatsblad de statuten van TraVo, of voluit Studie- en documentatiecentrum voor Traditionele Volksmuziek in Vlaanderen. De vereniging wenst de verschillende facetten van de traditionele volksmuziek uit Vlaanderen op een wetenschappelijk verantwoorde wijze in kaart te brengen, te verzamelen, te conserveren, te inventariseren en de verspreiding ervan te bevorderen: via dans, lied, instrumentale muziek, instrumenten en de gebruiken waarmee deze onderwerpen verbonden zijn.

TraVo wil met andere woorden het aanspreekpunt worden voor al wie zich wil verdiepen in de muzikale tradities van het Vlaamse land. Voorzitter Hubert Boone schreef reeds baanbrekende studies over Vlaamse volksinstrumenten, en wordt bijgestaan door bestuursleden Gilbert Huybens (muziekhistoricus en specialist van het oude liedboek) en Wim Bosmans (conservator aan het Muziekinstrumentenmuseum te Brussel).

Voorlopig draait TraVo uitsluitend op vrijwilligerswerk maar hoopt op een subsidiëring vanwege de Vlaamse overheid in het kader van het volkscultuurdecreet van 1999.

Meer informatie kan men bekomen op volgend adres: TraVo – kamer 03.27 – Parijsstraat 72B – 3000 Leuven.

Sinds kort is het centrum toegankelijk voor het publiek iedere eerste woensdag van de maand, van 14 tot 17u30. Bezoekers kunnen ook een afspraak maken via travo.centrum@hotmail.com en hubertboone@hotmail.com of telefonisch: 016/65.65.85.

Bron: Folkroddels.be

(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: David Joly)

Wist je dat…? (2)

Wist je dat er een nieuwe wet ter bescherming van de vrijwilligers bestaat? De nieuwe wet van 3 juli 2005 moest van kracht worden op 1 februari 2006 maar dit is ondertussen uitgesteld tot 1 augustus 2006. De wet moet het statuut voor de vrijwilligers regelen, maar legt ook aan kleine feitelijke verenigingen en de vele buurt- en wijkcomites bijkomende administratieve plichten op die geld en tijd gaan kosten. Zo zal elke organisatie onder andere een verzekering moeten afsluiten voor haar vrijwilligers.

Een statuut voor de vrijwilliger is misschien een nobel doel, maar zoals de wet er nu uitziet zou ze de doodsteek kunnen betekenen voor heel wat kleine organisaties. Afwachten dus of deze wet het vrijwillig engagement zal opwaarderen of afremmen.

(Meer hierover in een volgend Spoorslagnummer).
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Micheline Baetens)

Wist je dat…?

Wist je dat dienstencheques niet voor iedereen even voordelig zijn?

Met de dienstencheques kan men een werknemer betalen voor het verrichten van huishoudelijke arbeid zoals het schoonmaken van de woning, wassen en strijken, bereiden van maaltijden, enz.

Een dienstencheque kost 6,70 euro en kan worden afgetrokken van de belastingen. Dit brengt de kostprijs voor de gebruiker op 4,69 euro.

Ook een persoon met een handicap kan gebruik maken van dienstencheques om zijn thuishulp te organiseren. Gehandicapten met een laag inkomen hoeven echter geen belasting te betalen en kunnen dus ook niet genieten van het belastingsvoordeel dat normaal gekoppeld is aan de dienstencheques. Zij betalen dus de volle pot.
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Micheline Baetens)