Franstalige benamingen voor Vlaamse gemeenten blijven dan toch behouden

Enige tijd geleden besliste de Vlaamse regering om de Franstalige benamingen van Vlaamse gemeenten als officiële schrijfwijze af te schaffen: http://www.spoorslag.org/?a=artikel&id=68 . Toen dit ontwerp-besluit werd voorgelegd aan de wetgevende kamer van de Raad van State, gaf deze hierover een negatief advies.

Het advies stelt dat de Vlaamse regering enkel bevoegd is over de schrijfwijze, maar niet over de benaming van de gemeenten. Deze bevoegdheid komt, nog volgens het advies van de Raad van State, toe aan het Vlaams parlement. Anderzijds beweert het advies dat Vlaanderen hierover helemaal niet bevoegd is in de faciliteitengemeenten. Nochthans stellen zowel de studie Boes als de studie Veny dat dit wel degelijk tot de Vlaamse bevoegdheden behoort.

Ondanks het feit dat het slechts om een advies van de Raad van State gaat, en dit advies wordt tegengesproken door professoren allerhande, bindt Vlaams minister Marino Keulen (Open VLD) in: “Het lijkt mij evenwel duidelijk dat het besluit zoals het was voorbereid en principieel werd goedgekeurd, niet meer vatbaar is voor verdere afhandeling, zeker rekening houdend met het feit dat het niet aan de Vlaamse Regering maar aan het Vlaams Parlement toekomt om de benamingen van de gemeenten bij decreet vast te stellen”.

De meerderheidspartijen van het Vlaamse parlement lijken echter niet geneigd om eerstdaags een decreet hieromtrent ter stemming voor te leggen en dus blijven we in Vlaanderen zitten met officiële Franstalige benamingen zoals Anvers, Tirlemont, Gand, Espierres-Helchin en Rhode-Saint-Genèse.

En dan is men verbaasd als de verfransing in gans Vlaanderen blijft toenemen…

Meer info:
http://www.ovv.be/page.php?ID=1163
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/handelingen_commissies/2006-2007/c0m184bin15-08052007.pdf (zowat halverwege het document)
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)

Vlaamse acties: doe ook mee!

De stakingen zijn in het land, dus er komen verkiezingen aan. Maar ook de Vlaams voelende burgers laten van zich horen.

Allereerst zijn er uiteraard de ongrondwettelijke en discriminerende verkiezingen in Vlaams-Brabant. De enige provincie met 2 kieskringen, waarvan 1 kieskring zelfs over de provincie- en gewestgrenzen heen gaat. Jawel, het beruchte Brussel-Halle-Vilvoorde.

Ondanks het feit dat alle Vlaamse partijen in min of meerdere mate voorstander zijn van de splitsing van BHV, ondanks een vernietigend arrest van de hoogste rechtbank van het land, ondanks jarenlang actie voeren door de Vlaamse Beweging, blijft dit gedrocht tot op heden bestaan.

Daarom weigeren 24 burgemeesters de komende verkiezingen te organiseren, maar ook u kan uw steentje bijdragen door bvb. dienstweigeraar te worden: u weigert te zetelen in een stem- of telbureau, maar u brengt uiteraard wel uw Vlaamse stem uit. Ingeschreven dienstweigeraars worden juridisch en financieel bijgestaan indien dit nodig zou zijn (heel kleine kans). Maar u kan nog op meer manieren van u laten horen, stuur een e-kaart naar de politici, maak zoals ik reclame voor deze acties en/of teken de petitie. Ook is er de donderdag voor de verkiezingen (7 juni) een spoedmeeting in Halle.

Webstek: http://www.burgerzin.be/

Doe mee: http://www.burgerzin.be/doemee.php

Schrijf u in als dienstweigeraar: http://haviko.org/cgi-bin/antwoord.cgi

Teken de petitie: http://www.splitsbhv.nu/

Spoedmeeting in Halle: http://www.vvb.org/acties/0706halle/

Naast de splitsing van de kieskring en het gerechterlijk arrondissement, kan u ook de volledige onafhankelijkheid van Vlaanderen steunen. De betoging van het KVHV in Sint-Genesius-Rode mag dan wel al achter de rug zijn, u kan nog steeds de petitie voor een staatsvorming tekenen.

Staatsvorming: http://www.staatsvorming.be/

Teken de petitie: http://www.student.ugent.be/kvhv/staatsvorming_be/petitie.php

Nog een petitie voor Vlaamse onafhankelijkheid: http://www.vlaamseonafhankelijkheid.be/

Bent u tegen de grootste bouwovertreding van de Druivenstreek, bent u voorstander dat er in een waardevol natuurgebied bomen staan en natuurlijk groen is i.p.v. op chemische wijze groen gehouden golfbanen? Teken dan de petitie tegen het illegaal aangelegde golfterrein te Overijse.

Teken de petitie: http://www.vjo.org/index.php?option=com_fabrik&Itemid=49
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)