5de Aktie Dienstweigering

Voor de zoveelste maal worden de Vlaams-Brabanders gediscrimineerd tijdens de verkiezingen. Laat uw Vlaamse stem gelden in het stemhokje, maar weiger mee te werken aan de komende verkiezingen van 13 juni 2010. Registreer u nu als dienstweigeraar: www.ikwerknietmee.be

Meer informatie over deze actie: Nationaal infopamfletWaarom van deze actie? Motivering actie Burgerzin
Zoals steeds kan u voor meer informatie terecht bij het Halle-Vilvoorde KomiteeĀ 

(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)