De VUB-politicologen kunnen het liegen niet laten …

Nog geen 24 uur zijn verstreken sinds mijn vorig artikel en wat ik voorspelde komt uit: de VUB-politicologen liegen met cijfers. Geen manipulatie met het kanton Lennik, maar wel een waarschuwing dat er Vlaamse zetels zouden verloren gaan indien de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde gesplitst wordt.

Twee zetels minder bij splitsing B-H-V (vrtnieuws.net)

Volgens de VUB-politicologen zou bij een splitsing van BHV geen Vlaamse zetel in Brussel gehaald worden. Ik weet niet waar deze politicologen de afgelopen jaren hebben uitgehangen, maar er is al jarenlang een voorstel van de burgemeesters. Een voorstel dat net moet voorkomen dat er Vlaamse zetels (in Brussel) zouden verloren gaan. In het voorstel van de burgemeesters staat dat er lijstverbinding (ook wel apparentering genaamd) is tussen enerzijds de Vlaamse stemmen in Brussel en de stemmen in Vlaams-Brabant, anderzijds tussen de Franstalige stemmen in Brussel en de stemmen in Waals-Brabant.

Lijstverbinding was heel normaal bij de vroegere kleine kiesomschrijvingen en ook op de dag van vandaag wordt dit nog toegepast op BHV en Leuven aan Vlaamse zijde en tussen BHV en Waals-Brabant anderzijds. De zetel van Groen! in BHV en de zetel van Lijst Dedecker in Leuven is trouwens te danken aan deze lijstverbinding.

De Raad van State heeft het voorstel van de burgemeesters bovendien rechtsgeldig bevonden. En om dit voorstel te stemmen heeft men geen tweederde meerderheid nodig, een gewone meerderheid volstaat. De splitsing van BHV maakt bijgevolg geen deel uit van een eventuele staatshervorming, waarvoor wel een 2/3 meerderheid noodzakelijk is. En dus kunnen en mogen er geen compensaties betaald worden voor het splitsen van BHV.

De tweede Vlaamse zetel die zou verloren gaan, becijferden de proffen door er van uit te gaan dat de Franstaligen in Vlaams-Brabant met een eenheidslijst zouden opkomen en alle Franstalige stemmen naar deze lijst gaan. Met deze eenheidslijst zouden ze 2 zetels behalen i.p.v. de ene zetel die MR nu al behaalde in Halle-Vilvoorde.

Voor de Vlaamse verkiezingen komen de Franstaligen in Vlaams-Brabant al op met de eenheidslijst UF. Deze lijst heeft een verkozene in het Vlaamse parlement. In 2004 behaalde UF 40283 stemmen. Terwijl er nu in Halle-Vilvoorde 81815 Franstalige stemmen zijn uitgebracht. De verfransing neemt fors toe in Halle-Vilvoorde, maar op 3 jaar tijd is er geen verdubbeling van de Franstaligen.

Een eenheidslijst haalt dus bijlange na niet alle Franstalige stemmen binnen. En mensen die bijvoorbeeld op Ecolo zouden stemmen, gaan eerder op Groen! stemmen dan op een hoofdzakelijk liberale UF lijst. Dezelfde redenering geldt voor andere strekkingen.

Daarenboven is het niet eens zo vanzelfsprekend dat de Franstaligen zich verzamelen op een eenheidslijst. Bij de recentste verkiezingen in Overijse, kwamen de Franstaligen ook in gespreide orde voor de dag.

En naast een Franstalige frontvorming kunnen er ook in het Vlaamse landschap zich nog vele verschuivingen voordoen. Wie weet komt er een kartel SPa-Groen-Spirit of een soort Forza Flandria? Kortom met de huidig uitgebrachte stemmen, kunnen veel berekeningen gemaakt worden, maar hieruit kan men geen sluitende conclusies trekken.

Dus voor alle duidelijkheid, er gaan geen Vlaamse zetels verloren als we BHV splitsen. En de splitsing van BHV dient te gebeuren zonder enige toegeving aan de Franstaligen. En laat u niets anders wijsmaken door 'geleerde' proffen die deel uitmaken van de Belgicistische Paviagroep.

Meer info:
Splitsing BHV leidt niet noodzakelijk tot zetelverlies
Splitsing BHV = 2 Vlaamse zetels minder
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)

De verfransing zet zich verder…

De verkiezingen zijn achter de rug en het moge duidelijk zijn dat de partijen met een duidelijk Vlaams profiel de beste zaken hebben gedaan.

Tot zover het goede nieuws, want wederom blijkt uit de verkiezingsresultaten dat de verfransing zich stevig door zet en dit in heel Halle-Vilvoorde. In Brussel is het zelfs zoeken met een vergrootglas naar stemmen voor de Vlaamse partijen.

Al zal VUB-politicoloog Kris Deschouwer wel weer een manier vinden om dit met veel bombarie te weerleggen. Professor Deschouwer is de 'geleerde' professor die na de gemeenteraadsverkiezingen poneerde dat de verfransing, verbrusseling, ontnederlandsing – of hoe men het ook wil benoemen – van de Vlaamse rand zich niet verder voortzette. Hiervoor moest hij de stemmen van het meertalige gedrocht CDOv-Blauw-Plus in Overijse bij de Vlaamse stemmen rekenen. Nochthans hanteerde hij 3 categorie├źn: Nederlandse lijsten, Franstalige lijsten en tweetalige lijsten. En toegegeven, CDOv-Blauw-Plus, maakte reclame in 3-talen (Nederlands, Frans en Engels) en is dus volgens de strikte definitie van Deschouwer niet tweetalig. Maar iedere persoon met 2 gram gezond verstand beseft dat dit totaal geen Vlaamse partij is.

Om deze keer Deschouwer voor te zijn: het kanton Lennik is het enige kanton waar de Franstalige partijen verlies boeken ten opzichte van 2003. MAAR, in 2003 werden de stemmen van de Belgen in het buitenland bij dit kanton gevoegd, terwijl deze nu een eigen kanton hebben (Kanton speciaal BuZa: Brussel-Halle-Vilvoorde). En in dit kanton merken we dat de overgrote meerderheid van de stemmen gaat naar de Franstalige partijen. Dus voor alle duidelijkheid, het kanton Lennik van 2007 valt totaal niet te vergelijken met dit van 2003.

Zodus, de verfransing zet zich in heel Halle-Vilvoorde stevig door. En wat mogelijk nog meer verontrustend is, is de score van Olivier Maingain (lijsttrekker van MR in BHV): 45.439 stemmen. Ter vergelijking: Herman Van Rompuy (lijsttrekker van CD&V/N-VA in BHV): 31.403 stemmen. De heer Maingain is de frontman van het anti-Vlaamse FDF. Om enkele van de eisen van het FDF te schetsen: uitbreiding Brussel, uitbreiding faciliteiten, ondertekening minderhedenverdrag, inschrijvingsrecht in Brussel, … Allemaal zaken om de verfransing in Halle-Vilvoorde verder te bewerkstelligen.

Mocht de MR deel uitmaken van de volgende coalitie, dan zal de fransdolle stemmentrekker Maingain zijn electoraal succes vertaald willen zien in toegevingen van de Vlamingen. Zeker voor de splitsing van BHV zal hij absurde eisen stellen. En dit terwijl het niet splitsen van BHV al decennia lang een onrecht is voor de Vlamingen. Of zoals Francis Stroobants het verwoordde op de spoedmeeting in Halle: ‘De Vlaams-Brabanders vragen een behandeling zoals hun vrienden in de kiesomschrijving Leuven. Zo eenvoudig is dat. En als daarvoor iets moet gegeven worden, dan staan wij, Vlaams-Brabanders klaar om een geschenk in ontvangst te nemen: schadeloosstelling voor 44 jaar discriminatie door Franstalige toppolitici’.

Het is nu de taak aan de Vlaamse politici om het been stijf te houden: geen toegevingen en woord houden! Splitsing kieskring BHV (Kamer, Senaat, Europa), splitsing gerechtelijk arrondissement Brussel, NEEN tegen een groter Brussel, NEEN tegen de uitbreiding van de faciliteiten, NEEN tegen het minderhedenverdrag, NEEN tegen de versoepeling van de taalwetten, NEEN tegen het inschrijvingsrecht, NEEN tegen de paritaire senaat, JA voor compensaties voor de Vlamingen voor 4 decennia onrecht, JA voor een verregaande defederalisering. Naast deze slogans, zullen de (lokale) Vlaamse politici ook vele andere maatregelen moeten nemen om de verfransing van de Vlaamse rand tegen te gaan en zelfs terug te dringen.

En blijven de Franstaligen dwars liggen, dan kan hun ergste nachtmerrie sneller bewaarheid worden dan hun lief is: het Vlaamse parlement dat een onafhankelijke Vlaamse staat uitroept, nu of na de verkiezingen van 2009…

meer info:
De nederlaag van paars in Vlaanderen is een overwinning voor de bevolking van Halle-Vilvoorde
Open brief van TAK naar aanleiding van nieuwe groei Franstalige partijen in Halle-Vilvoorde
Zware vooruitgang Franstaligen in Halle-Vilvoorde – Sterke terugval Nederlandstalige partijen in Brussel
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)