Uitnodiging Algemene Vergadering

Uitnodiging statutaire algemene vergadering vzw Vlaams Komitee Druivenstreek – Spoorslag op dinsdag 14 april 2015 om 20 uur in het CC Den Blank Overijse.

Agenda:

1. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 18 maart 2014.
2. Overzicht der activiteiten van dit werkingsjaar 2014.
3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening van het werkingsjaar 2014 (penningmeester).
4. Kwijting geven aan de Raad van Bestuur voor het werkingsjaar 2014.
5. De toekomst van de vzw VKD-Spoorslag. Voorstelling der scenario's. Stemming en conclusies.
6. Voorstelling van de nieuwe kandidaat-bestuurders; aanstelling van het nieuw bestuur – waarvoor alle functies vacant zijn – door de verkozenen.
7. Samenstelling kernredactie Spoorslag.
8. Goedkeuring van de begroting werkingsjaar 2015.

Dries Vanhaeght
Voorzitter

Om stemgerechtigd te zijn dient u uw lees- en lidgeld 2015 van 15 euro te betalen (vanaf 20 euro steunabonnee).
Rekening: BE41434261658110
BIC: KREDBEBB
adres: VZW VKD-Spoorslag
Hannekensboslaan 8
3090 Overijse

(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)