Uitnodiging Algemene Vergadering

Uitnodiging statutaire algemene vergadering vzw Vlaams Komitee Druivenstreek – Spoorslag op dinsdag 14 april 2015 om 20 uur in het CC Den Blank Overijse.

Agenda:

1. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 18 maart 2014.
2. Overzicht der activiteiten van dit werkingsjaar 2014.
3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening van het werkingsjaar 2014 (penningmeester).
4. Kwijting geven aan de Raad van Bestuur voor het werkingsjaar 2014.
5. De toekomst van de vzw VKD-Spoorslag. Voorstelling der scenario's. Stemming en conclusies.
6. Voorstelling van de nieuwe kandidaat-bestuurders; aanstelling van het nieuw bestuur – waarvoor alle functies vacant zijn – door de verkozenen.
7. Samenstelling kernredactie Spoorslag.
8. Goedkeuring van de begroting werkingsjaar 2015.

Dries Vanhaeght
Voorzitter

Om stemgerechtigd te zijn dient u uw lees- en lidgeld 2015 van 15 euro te betalen (vanaf 20 euro steunabonnee).
Rekening: BE41434261658110
BIC: KREDBEBB
adres: VZW VKD-Spoorslag
Hannekensboslaan 8
3090 Overijse

(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)

23 augustus 2014 – marktdag met VKD

Op zaterdag 23 augustus 2014 is het de marktdag van de Druivenfeesten Overijse. Ook vzw VKD – Spoorslag is aanwezig met een standje, u kan ons vinden op het Begijnhofplein.

Voor de vroege vogels is er koffie en cake. En tijdens de dag kan u proeven van enkele bieren met onder meer Vlaams Leeuw (Dubbel/Trippel), Charlepoeng en Rodenbach.
Neem deel aan onze kwis, 1 euro per vraag. Juist antwoord: 1 gratis consumptie.
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)

Vlaams Cafe – 28 juni – Begijnhofplein Overijse

Overijse kan ook dit jaar niet wachten tot 11 juli om de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap te vieren. Op zaterdag 28 juni is het voor jong en oud vanaf 15 uur immers verzamelen geblazen op het Begijnhofplein te Overijse voor een mix van academische, tropische en streekeigen toestanden, u aangeboden in samenwerking met Cultuurcentrum Den Blank, Tropiscala en het Vlaams Komitee Druivenstreek.

Op het programma staan een academische zitting met toespraken door de burgemeester en de schepen van Vlaamse Aangelegenheden, de uitreiking van de Guldenspoor door Druivenkoningin Silke, en een aangepaste muzikale begeleiding door het APKO Jazz Combo o.l.v. Roger Deronge. Dit alles wordt gevolgd door het gemeentebestuur met een gratis drankje bij Holar & Isca-wijnstand, de Tropiscala-tapkasten of het Vlaams Cafe.

In het Vlaams Cafe vergast de vzw Vlaams Komitee Druivenstreek u graag op een selectie van streekbieren die symbool staan voor wat de Vlaamse Beweging zo bijzonder maakt, zijn oude glorie en jong idealisme, zijn rechtmatig verzet en ondernemend vakmanschap. Met Vlaamse Leeuw dubbel en tripel, Rodenbach, Charlepoeng en Super Kroon zijn zeer zeker de juiste ingredienten voorradig om van het Tropiscala-muziekfestival een bruisend feest te maken met een hartelijke babel en meeslepende dans. Iedereen van hart welkom!
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)

Stoempfestijn 2013

Nu zondag, 20 oktober 2013, van 11.30 uur tot 15 uur kan u weer lekker genieten van degelijke Vlaamse kost op het jaarlijks Vlaams etentje. Ook dit jaar bent u van harte welkom op het Stoempfestijn in parochiecentrum TER IJSE, Stationsstraat 8, Overijse-centrum.Op het menu staan:

Stoemp met sossissenVlaamse karbonnade met frietkinderschotel

(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)

Za 29 juni 2013 – 16u – Guldensporenviering Overijse

Feest van de Vlaamse Gemeenschap – Guldensporenviering Overijse
zaterdag 29 juni 2013 vanaf 16 uur
Stationsplein (zijde Watermolen)

Uitreiking “Guldenspoor” aan een verdienstelijk Overijsenaar.Gratis hapje en drankje (tussen 16 en 17 uur, zolang de voorraad strekt!).Streepje muziek van de folkgroep Katrekaar!Volksspelen.Springkasteel voor de kleinsten!
Info: Cultuurcentrum Den Blank 02 687 59 59
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)

11 juliviering in Overijse op zaterdag 30 juni 2012

U kom toch ook … de hele druivenstreek viert samen feest. Organisatie vzw Vlaams Komitee Druivenstreek m.m.v. het gemeentebestuur Overijse. Opgelet, nieuwe formule!

In het gemeentehuis om 15u uitreiking van de IJseprijs (voor handelszaak met originele Nederlandstalige naam) met toespraak van burgemeester Drik Brankaer en schepen Dirk Dewolf.

En kom dan met uw gezin, met vrienden en kennissen de zaterdagavond feestelijk vieren vanaf 16u is er doorlopend een toffe, ontspannen feeststemming op Solheide.

Waar? Op Solheide! Te voet makkelijk te bereiken via het kasseistraatje langs de Brusselsesteenweg. Of komt u met de wagen? Er is parkeergelegenheid aan de ingang via de Korenstraat.

Wat mag u verwachten? Tijdens de namiddag en avond zal iedereen – kinderen, jongeren en volwassenen – zich goed voelen. Dank zij de populaire volksspelen (*), kinderanimatie, initiatie wimpelen, springkasteel … Drank- en eetstanden en aangepaste muzikale omkadering.

Wij verwelkomen u graag en wensen u een ontspannen, familiaal Vlaams feest!

(*) eggeschieten, gaaibol, sjoelbak, trou madame, slagwip, steltlopen, zwierbol, labyrint …

(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)

Verzet tegen BHV-akkoord gaat verder

Beste Vlaamse vrienden

Van harte bedankt voor uw massale opkomst op Dwarsdoor Linkebeek! Onze aanwezigheid heeft heel wat pennen en camera‚s aan het werk gezet. Dit is essentieel om onze boodschap kracht bij te zetten.

En onze boodschap is heel duidelijk: het akkoord dat nu op tafel ligt, is GEEN goed akkoord. En dit om vijf redenen:

1. Het akkoord maakt De Zes faciliteitengemeenten in de Vlaamse rand definitief los van Vlaanderen.
(Het maakt ze klaar voor aanhechting bij Brussel. Zo realiseren de Franstaligen hun corridor tussen Brussel en Wallonië.)

2. Dit akkoord respecteert de grenzen van Vlaanderen niet, maar wil ze weer verleggen in ons nadeel. (We kunnen niet akkoord gaan dat Vlaanderen en meer bepaald onze Vlaamse politici toegeven op Franstalige eisen tot grensverschuivingen.)

3. Het akkoord maakt Vlamingen in Brussel monddood en schaadt onze Vlaamse onderhandelingspositie. (Vlamingen in Brussel worden verder geminoriseerd en politiek uitgeschakeld. Hun bescherming is altijd pasmunt geweest voor de bescherming van de Franstalige minderheid in België. Dit kunnen en mogen we niet loslaten)

4. De Brusselse Metropolitane Regio is het paard van Troie van de verfransingsmachine. (De oprichting van de Brusselse Metropolitane regio is op termijn schadelijker dan het kiesarrondissement BHV ooit geweest is. Het opent de deur naar Franstalige culturele initiatieven in Vlaams Brabant.)

5. Dit akkoord holt het territoraliteitsprincipe verder uit. (Wie in Vlaanderen woont, moet zich aan de Vlaamse wetten houden, welke taal ze ook spreken. Dat heet het territoraliteitsprincipe. Dat wordt nu achterhaald. De Franstaligen eisen dat wie in Vlaams Brabant woont en Frans spreekt toch tot de Franstalige gemeenschap behoort. Dat heet het personaliteitsprincipe. Door dit akkoord wordt het territorialiteitsprincipe opnieuw uitgehold. Wie kiest om in Vlaanderen te wonen, moet bereid zijn de consequenties te aanvaarden. Franstalige Vlamingen zijn ook Vlamingen.)

En vandaag bevestigt Louis Michel onze vrees! Hij bestempelt het BHV-akkoord als eerste stap tot de uitbreiding van Brussel. (voor meer info: http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20110920_024 .

De huidige situatie is kritiek. Het is alle hens aan dek. Verspreid dit bericht zo ruim en massaal mogelijk. Alleen op deze manier kan onze kritische kijk op dit slechte akkoord zonder dewelke de hoerastemming in de Vlaamse‚ media overeind blijft ˆ ingang krijgen in de publieke opinie en uiteindelijk het verschil maken.

Samen maken we het verschil!

Met vriendelijke groeten

Guido Moons

Voorzitter Vlaamse Volksbeweging
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)