Verzet tegen BHV-akkoord gaat verder

Beste Vlaamse vrienden

Van harte bedankt voor uw massale opkomst op Dwarsdoor Linkebeek! Onze aanwezigheid heeft heel wat pennen en camera‚s aan het werk gezet. Dit is essentieel om onze boodschap kracht bij te zetten.

En onze boodschap is heel duidelijk: het akkoord dat nu op tafel ligt, is GEEN goed akkoord. En dit om vijf redenen:

1. Het akkoord maakt De Zes faciliteitengemeenten in de Vlaamse rand definitief los van Vlaanderen.
(Het maakt ze klaar voor aanhechting bij Brussel. Zo realiseren de Franstaligen hun corridor tussen Brussel en Wallonië.)

2. Dit akkoord respecteert de grenzen van Vlaanderen niet, maar wil ze weer verleggen in ons nadeel. (We kunnen niet akkoord gaan dat Vlaanderen en meer bepaald onze Vlaamse politici toegeven op Franstalige eisen tot grensverschuivingen.)

3. Het akkoord maakt Vlamingen in Brussel monddood en schaadt onze Vlaamse onderhandelingspositie. (Vlamingen in Brussel worden verder geminoriseerd en politiek uitgeschakeld. Hun bescherming is altijd pasmunt geweest voor de bescherming van de Franstalige minderheid in België. Dit kunnen en mogen we niet loslaten)

4. De Brusselse Metropolitane Regio is het paard van Troie van de verfransingsmachine. (De oprichting van de Brusselse Metropolitane regio is op termijn schadelijker dan het kiesarrondissement BHV ooit geweest is. Het opent de deur naar Franstalige culturele initiatieven in Vlaams Brabant.)

5. Dit akkoord holt het territoraliteitsprincipe verder uit. (Wie in Vlaanderen woont, moet zich aan de Vlaamse wetten houden, welke taal ze ook spreken. Dat heet het territoraliteitsprincipe. Dat wordt nu achterhaald. De Franstaligen eisen dat wie in Vlaams Brabant woont en Frans spreekt toch tot de Franstalige gemeenschap behoort. Dat heet het personaliteitsprincipe. Door dit akkoord wordt het territorialiteitsprincipe opnieuw uitgehold. Wie kiest om in Vlaanderen te wonen, moet bereid zijn de consequenties te aanvaarden. Franstalige Vlamingen zijn ook Vlamingen.)

En vandaag bevestigt Louis Michel onze vrees! Hij bestempelt het BHV-akkoord als eerste stap tot de uitbreiding van Brussel. (voor meer info: http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20110920_024 .

De huidige situatie is kritiek. Het is alle hens aan dek. Verspreid dit bericht zo ruim en massaal mogelijk. Alleen op deze manier kan onze kritische kijk op dit slechte akkoord zonder dewelke de hoerastemming in de Vlaamse‚ media overeind blijft ˆ ingang krijgen in de publieke opinie en uiteindelijk het verschil maken.

Samen maken we het verschil!

Met vriendelijke groeten

Guido Moons

Voorzitter Vlaamse Volksbeweging
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)