Lutgartprijs 2022: Dries Vanhaeght (Postuum)

Alvast een vreugdevolle Vlaamse feestdag, laat die Leeuw klauwen! Een beetje te vroeg, maar zo zijn we in Overijse, er graag als de kippen bij om te toasten en feesten op onze feestdag. Meer zelfs, de plechtige Academische Zitting voor het feest van de Vlaamse Gemeenschap ligt alweer 2 weken achter ons. Hoog tijd om hiervan verslag uit te brengen met op het einde enkele sfeerbeelden.

Vlaams Komitee Druivenstreek werkte samen met Marnixring Overijse De Vrijheijt en Grondstroom om op 25 juni 2022 het feest van de Vlaamse gemeenschap te vieren in een uitgebreid programma. Dit met de steun van de Gemeente Overijse en Vlaanderen Feest!

Academische zitting

Op de Academische Zitting wenste burgemeester Inge Lenseclaes ons een fijne Vlaamse feestdag toe. Gevolgd door een bevlogen uiteenzetting door Pieter Bauwens hoofdredacteur van Doorbraak, over de macht van de mainstream media in Vlaanderen en het gebrek aan publiek debat doordat zowat alle media (kranten, magazines, tv-zenders, radiostations …) en hun bijhorende commentatoren in handen zijn van slechts enkele mediaconcerns. Nieuws en berichtgeving worden hierdoor herleid tot eenheidsworst en iedere alternatieve, doch correcte berichtgeving wordt dan snel als onwaarheid of zelfs complot afgedaan.

De Lutgartprijs ging dit jaar postuum naar Dries Vanhaeght, jarenlang voorzitter van Vlaams Komitee Druivenstreek, de prijs werd overhandigd aan de zichtbaar ontroerde weduwe Annie Van Cleynenbreughel. De laudatio uitgesproken door Henri Otte.

Lutgartprijs laudatio Dries Vanhaeght

Er zijn mensen die hun talenten verwerken door gebeurtenissen te omschrijven met poëzie.

Anderen doen dat door hun gevoelens te vertolken door componeren van muziek.

En er zijn geniën die hun waarnemingen op een subtiele en meesterlijke wijze weten te vertolken met een volks humoristisch cartoon die de boodschap beter weergeeft dan 1000 woorden.

Zo iemand was Dries, steeds behulpzaam en bekommerd om het lot van de Vlamingen in zijn geliefde Druivenstreek. Hij kon geen onrecht verdragen en sprong in de bres om met een tekening te protesteren.

Hij ontdekte zijn talenten als cartoon- en portrettekenaar midden de jaren zeventig. De boetseerkunst was hem evenmin vreemd. Hij gaf zijn talenten vaste vorm in de academie voor beeldende kunsten te Overijse.

Hij verzorgde meer dan 40 jaar het tijdschrift Spoorslag met zijn typische tekenkunst, waarmee hij periodiek actuele gebeurtenissen uit het nieuws uittekende.

Hij heeft ook een tijdlang het weekblad ’t Pallieterke van de nodige cartoons voorzien, wat niet lachend gezegd kan worden is de waarheid niet.

Nooit was hij beledigend of vulgair in zijn tekeningen of in zijn begeleidende teksten.

Zes jaar geleden hebben wij samen met hem, hier in dit cultuurcentrum, zijn grote tentoonstelling voorbereid. Jammer genoeg heeft hij de plechtige opening in juni 2016 niet meer kunnen bijwonen. Het noodlot sloeg toe. Een agressieve aandoening maakte in amper zes weken vroegtijdig een einde aan zijn leven. Hij ging van ons heen op 24 juli 2016, hij was 72 jaar.

“Dries, jouw creativiteit, humor en filosofie reiken verder dan de dood”.

Als blijvende herinnering en waardering, overhandigen we postuum aan jou echtgenote Annie Van Cleynenbreugel de Lutgartprijs 2022.

50 jaar VKD

Aansluitend op de Academische Zitting was er de jubileumviering van 50 jaar Vlaams Komitee Druivenstreek (VKD), met 2 jaar uitgesteld om de welgekende plaag. Johan Deconinck deed een meer dan verdienstelijke poging om 50 jaar VKD samen te vatten in een kort tijdsbestek. Het ontstaan van VKD, de doelstellingen, de vele medewerkers (met uitgebreide verontschuldigingen voor zij die we over het hoofd hebben gezien), enkele van de ooit aangesloten verenigingen en enkele trouwe sponsors.

VKD had enkele jaarlijks terugkerende activiteiten zoals de 11 juli vieringen, Mossel/Steak/Stoempfestijn en debatavonden rond verkiezingen. Maar ook acties rond het Vlaamse karakter van de Vlaamse Rand rond Brussel zoals bvb. Overijse/Hoeilaart/… waar Vlamingen thuis zijn … Betogingen tegen het Egmont Pact, protest tegen onwettige Franstalige Scholen in Overijse en acties ivm de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV).

Spoorslag

Wie VKD zegt, zegt ook het tijdschrift Spoorslag (1970-2015). Een veelzijdig tijdschrift met Vlaamse en sociale thema’s, boekbesprekingen, erfgoed & geschiedenis, natuur & natuurbehoud, rebus & fotowedstrijden en mogelijk het meest gekende: de cartoons van oa Dries Vanhaeght.

Enkele jaren terug heeft VKD al de Spoorslagen gedigitaliseerd en op een USB-stick uitgebracht, hiervan werd een exemplaar overhandigd aan de Gemeente Overijse, in ontvangst genomen door burgemeester Inge Lenseclaes.

Nadien werden deze originele papieren Spoorslagen professioneel gebundeld en ingebonden. Dit unieke exemplaar werd overhandigd aan de heemkundige kring De Beierij van Ijse. Voorzitster van de beierij, Carine Willaert gaf een dankwoordje om deze waardevolle en kant-en-klare aanvulling aan hun archief.

Besluiten

Tot slot, gaf Johan mee dat wij, als Vlaams Komitee Druivenstreek een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de Vlaamse uitstraling van Overijse en dat dit ook voelbaar was in onze omliggende gemeenten, maar ook dat het werk niet af is: het gerechtelijk arrondissement is niet correct gesplitst en de spoeddiensten dienen patiënten te vervoeren naar Nederlands-onkundige Brusselse ziekenhuizen.

De Powerpoint presentatie over 50 jaar VKD. Heeft u geen Powerpoint, volg dan de richtlijnen op de webstek van Microsoft of blader er snel door in deze GIF.

De moderatie was in handen van Hendrik Paternoster, De muzikale omlijsting kwam van Demi Geus met Johan Kayaert op draailier en Michel Terlinck op diatonische en chromatische hommels. Francis Stroobants gaf een slotwoordje en de Vlaamse Leeuw werd sfeervol gezongen gevolgd door een 1e receptie.

Scala

Enkele uren later was er het orgelpunt van de festiviteiten. Een optreden van Scala & Kolacny broers in een uitverkochte schouwburg. Voor aanvang van het optreden werd het bestuur van VKD figuurlijk in de bloemetjes gezet wat al een eerste applaus opleverde.

Scala & Kolacny hadden ook verjaardagskaarsjes uit te blazen. Zij bestaan ondertussen ook al 25 jaar en brachten het beste van hun repertoire. De dames waren in topvorm en de famillie Kolacny, de gekende broers Steven en Stijn, maar ondertussen ook Jef, zoon van Steven zorgden voor de muzikale begeleiding. En in de bindteksten was er ook plaats voor humor en enkele plaagstoten naar de familieleden.

Een beklijvende show met een staande ovatie gevolgd door een 2e receptie.

Enkele sfeerbeelden van de dag.