vzw Vlaams Komitee Druivenstreek

Ontstaansgeschiedenis van het Vlaams Komitee Druivenstreek in een notedop

In 1961 werd onder impuls van ereschepen Marcel De Broyer op 11 juli, samen met enkele Overijsenaren, het Vlaams Actiecomité voor Overijse opgericht om de toenemende verfransing tegen te gaan. Denk maar aan de inwijking van vele Franstaligen die zich weigerden aan te passen aan het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse gemeente Overijse, Franstalige straatnaamborden in Jezus-Eik, de gebiedsroof van La Corniche in het gehucht Maleizen, Franstalige firmanamen en bus-aan-bus-reclame en een Franstalige school in het centrum. Toen publiceerden de klassieke politieke partijen nog tweetalige propaganda. Het Vlaams Comité was aangesloten bij het Actiecomité der Randgemeenten. Op 30 mei 1964 werd zelfs een betoging tegen gebiedsroof georganiseerd.

Na 23 jaar heeft het Vlaams actiecomité, zonder enige overheidsteun, de elf-juliviering van Overijse opnieuw georganiseerd in 1963. Het was al sinds 1939 niet meer gebeurd.

In 1970 werd met een twintigtal overtuigde Vlaamse verenigingen het Vlaams Komitee Druivenstreek opgericht met het tweemaandelijks tijdschrift ”Spoorslag”.

Aanvang de 21e eeuw werd de webstek www.spoorslag.org in gebruik genomen. We twijfelen er niet aan dat dank zij het werk van het Vlaams Actiecomité en nadien van de v.z.w. VKD Overijse een gemeente werd met uitgesproken Vlaamse uitstraling. De invloed van de v.z.w.VKD was ook voelbaar in de andere gemeenten van de Druivenstreek. Maar het werk is niet af,we moeten waakzaam blijven.

Van SPOORSLAG, de uitgave van de v.z.w. Vlaams Komitee Druivenstreek, verscheen in december 2015 na 45 jaargangen het laatste nummer! Geen gemakkelijke beslissing én evenmin ingegeven door een tekort aan financiële middelen.De jongere generatie wilde de vervanging van de gedrukte versie door een elektronische versie via e-post, facebook, webstek of een ander gelijkaardig medium. Maar ook dan moesten teksten geschreven worden. Het was duidelijk dat de continuïteit niet door de jongere generatie verzekerd kon worden. Vijf keer per jaar een Spoorslagnummer samenstellen vraagt veel inzet en motivering. Bij de huidige redactieploeg, met Francis Stroobants, die er van in 1970 aan het roer stond, begon de leeftijd toch stilaan zijn tol te eisen. Het doel van ons Vlaams Komitee Druivenstreek is te waken over onze Nederlandse taal, het Nederlandstalig straatbeeld en het behoud van onze Vlaamse cultuur en eigenheid in de Druivenstreek.

Om het noodzakelijk contact met onze leden niet te verliezen werd beslist een Nieuwsbrief samen te stellen met enkele thema’s, die met bpost zal verspreid worden. Omdat koken geld kost willen wij opnieuw een beroep te doen op onze leden om het lidgeld van 10 euro te hernieuwen.

45 jaar Spoorslag laten we niet zomaar voorbijgaan. Op vrijdag 8 oktober openen we een tentoonstelling in het GC Den Blank met de markantste cartoons van onze huistekenaar Dries Vanhaeght en Stefaan Hemeleers Deze tentoonstelling wordt plechtig geopend door Karl Van Camp, hoofdredacteur van ‘t Pallieterke. We sluiten het negende lustrum af op 29 oktober met een Scalaconcert i.s.m.het Vlaams Genootschap en de Marnixring Overijse de Vrijheijt.