Missie

Zending van VKD-Spoorslag

De vzw Vlaams Komitee Druivenstreek – Spoorslag is een koepelvereniging die zich tot doel stelt het Vlaams sociaal-cultureel leven in de Druivensteek en de Vlaamse rand rond Brussel te ondersteunen.

Deze doelstelling wordt gerealiseerd door een brede samenwerking van aangesloten verenigingen en personen met belangstelling voor de Vlaamse, groene en landelijke eigenheid van de Druivenstreek en de Vlaamse rand. De vorming van een Vlaamsgezind, partijpolitiek onafhankelijk en pluralistisch netwerk tussen de volgende doelgroepen is daarbij de leidraad:

  1. Verjonging en vernieuwing zijn essentieel voor het bereiken van een resultaat op lange termijn; VKD-Spoorslag wenst het werk van jeugdverenigingen te promoten als garantie voor dit duurzaam resultaat.
  2. Verenigingsleven staat synoniem voor maatschappelijk engagement; VKD-Spoorslag wil de cultuur- en sportverenigingen ondersteunen als deel van een maatschappelijk draagvlak dat nodig is om beleidsinitiatieven op hun Vlaamsvriendelijkheid te toetsen.
  3. Anderstalige migratie – eigen aan de nabijheid van de hoofdstad – vereist de ontwikkeling van een ‘mondige’ gastvrijheid die helpt de Vlaams-landelijke eigenheid te eerbiedigen; handelszaken, zelfstandige beroepen en beroepsorganisaties zijn daarbij de beste ambassadeurs en VKD-Spoorslag wil hen in die functie ten dienste staan.
  4. Nieuwe inwoners worden meer dan elders aangetrokken door het plattelandskarakter van de streek; VKD-Spoorslag wil bijdragen tot de waardevolle rol vantoeristische en natuurverenigingen in het verzoenen van wonen, werken, recreatie en natuurbeleving.
  5. Kleinschaligheid vergemakkelijkt de plaatselijke betrokkenheid voor een duurzaam beleid op mensenmaat; VKD-Spoorslag ondersteunt daarom de werking vandorps-, wijk- en parochieraden.
  6. Erfgoed maakt oude en nieuwe inwoners gevoelig voor streekgebonden eigenheden; VKD-Spoorslag wil het werk van heemkundige en folkloristische verenigingen valoriseren ter vrijwaring van het streekeigen straat- en leefbeeld.

De koepelwerking van VKD-Spoorslag bestaat vooral in de publicatie van het twee-maandelijks tijdschrift Spoorslag met bijhorende webstek, dat alle aangesloten verenigingen een onafhankelijk en pluralistisch medium aanbiedt met breed lezersbereik.

VKD-Spoorslag functioneert tevens als forum dat alle Nederlandstalige verenigingen toelaat het gedachtengoed van de Vlaamse Beweging coherent te vertalen naar de hedendaagse behoeften van de streek.