Genoeg!!! – Spoedbetoging Vilvoorde

Spoedbetoging op donderdag 22 april om 19.30 uur aan de Franklin Rooseveltlaan in Vilvoorde.

GENOEG !!!

De communautaire koorts rond de gesprekken die koninklijk onderhandelaar en loodgieter Jean-Luc Dehaene voert i.v.m. BHV loopt de jongste dagen erg hoog op.

De woorden compromis, politieke ruilhandel, toegeving zijn niet uit de lucht. Vlaanderen en de regio Halle-Vilvoorde mogen zich al voorbereiden op het betalen van een al te zware prijs voor een elementair recht. Dehaene dreigt met zijn rondjes gesprekken en onderhandelen de grondwet te herleiden tot een vodje papier. Voor de hoeveelste keer in de geschiedenis?

En wat als Dehaene geen oplossing vindt? Blijkbaar is dat niet zo 'n groot probleem, want om nog wat meer tijd te kopen wordt alweer volop gesproken over nog maar eens een belangenconflict. Voor de vijfde keer, en nu door het Brussels parlement!

Wat gebeurt er ondertussen langs Vlaamse zijde? Men staat erbij en men kijkt ernaar hoe de democratische besluitvorming onder druk en dreigementen van Franstalige politici door Vlaamse politici op een hoopje wordt geveegd.

De werkgroep BHV, die de spreekbuis wil zijn van verontruste, verontwaardigde en boze Vlamingen en vooral van de verontruste, verontwaardigde en boze Vlaams-Brabanders zegt: Het is genoeg geweest!!!

Er is maar een legitieme en evidente oplossing: de federale kamer van volksvertegenwoordigers haar werk laten doen en het Vlaams voorstel tot splitsing van BHV laten stemmen. Dat is democratie, niets meer maar zeker ook niets minder.

Om deze eis kracht bij te zetten organiseert de werkgroep BHV met de steun van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV) een spoedbetoging op donderdag 22 april om 19.30 uur aan de Franklin Rooseveltlaan in Vilvoorde.

De slogan waaronder de spoedbetoging verloopt is kort, krachtig en duidelijk: “Genoeg!!!”.

Geef de Vlaams-Brabanders en heel Vlaanderen uw steun en wees erbij op 22 april. Geef er vooral op een creatieve en ludieke manier gestalte aan uw protest.

Let wel op: politieke vlaggen en kentekens zijn niet gewenst, iedereen protesteert die avond als een verontwaardigd en verontrust Vlaams burger.

Vanaf maandag 19 april kan worden ingeschreven voor bussen naar de spoedbetoging in Vilvoorde. De verschillende buslijnen en meer informatie vindt u weldra op deze pagina (www.burgerzin.be).

 

(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)

Open brief aan Eric Van Rompuy

Geachte heer. Wij hebben kennis genomen van uw zienswijze inzake de akkoorden die burgemeesters in de Vlaamse rand zouden afsluiten met bouwpromotoren en vastgoedmakelaars. Het zal U wel duidelijk zijn dat wij uw standpunt in functie van Vlaams volksvertegenwoordiger zien als een al dan niet bewuste beschadiging van de Vlaamse zaak. Of hier partijpolitieke argumenten hebben meegespeeld weten wij niet.

Wij willen ook uw aandacht vragen voor het volgende:

Wederkerigheid is een belangrijke schakel tussen twee gemeenschappen en volkeren. Kan u
mij een gemeente over de taalgrens aanduiden, waar Vlamingen in het Nederlands een
eigendom kunnen kopen bij een Waalse makelaar?Het is niet omdat er nog geen wettelijk kader bestaat, dat gemeentebesturen in de Vlaamse
rand iets onwettig zouden doen door te praten met projectontwikkelaars, met de bedoeling
de verfransing in te dijken. Waarom die beschuldiging? In Wallonië gebeuren andere dingen!
In de Vlaamse rand doen de vzw De Rand en gemeentebesturen zeer grote inspanningen om
cursussen Nederlands te organiseren voor Franstaligen en allochtonen die zich in Vlaanderen
komen vestigen. Over de taalgrens zijn er, voor zover wij weten, geen gelijkaardige
initiatieven.
Welke voorstellen heeft uw partij in het Vlaams parlement reeds gedaan om er voor te
zorgen dat in B-H-V, Vlamingen in geval van medische nood door MUG’s met Nederlandstalig
medisch personeel de eerste zorgen zouden krijgen? Vindt U het normaal dat die Vlamingen
in de meeste gevallen naar Francofone ziekenhuizen worden afgevoerd, waar de
Nederlandse taal bijna een taboe is? Is dit niet veel erger?

Met de meeste achting,

Namens het Vlaams Komitee Druivenstreek – Spoorslag

Henri Otte, Secretaris
Dries Vanhaeght, Voorzitter

pdf versie

(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)