Robland barst nu al!

Op paasmaandag 17 april werd in Robland (Gingelom) een ludieke actie georganiseerd. Jong N-VA was verheugd dat Rob Van Oudenhoven, tijdens zijn onlangs gestarte nieuwe VTM-programma, begonnen was met de afbraak van België en de voordelen van een nieuwe staat erkende.

Met het alternatief zijn de jongeren echter minder tevreden, want zij vinden dat er gebrek aan democratie is in Robland. Want in plaats van te kiezen voor een democratisch bestuur met een president aan het hoofd, plaats Rob Van Oudenhoven zichzelf met deze staatsgreep als verlicht despoot op de troon van Robland. Jong N-VA wil het democratisch gehalte van Robland opkrikken en hield daarom de eerste oppositiepartij boven de doopvont: de Nieuw-Robiaanse Aliantie (N-RA).

De N-RA wil meer democratie en gaat ervan uit dat in een land niet de vorst centraal moet staan, maar de burgers. In de democratie die zij willen is het ondenkbaar dat iemand een publieke functie uitoefent louter omdat hij/zij in een bepaalde wieg geboren is. Niet in Nepal en niet in Robland! De N-RA gaat voor een land waar de burgers geen ouderwetse ‘heerser’ nodig hebben om zich als een volwaardige natie te herkennen. Een uitgebreid actieverslag kan u lezen op www.n-ra.tk. Alles is show, maar blijkbaar is alles ook politiek!
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Micheline Baetens)

Bestemming bussen in het Nederlands

In de Vlaamse Rand rond Brussel mogen bussen van De Lijn alleen Nederlandstalige bestemmingsborden hebben. Dat heeft de Vaste Commissie voor Taaltoezicht beslist.

In gemeenten zoals Overijse en Hoeilaart rijden autobussen van De Lijn met alternerend de bestemmingsaanduiding “Bruxelles” en “Brussel” in plaats van enkel en alleen “Brussel”. De Vaste Commissie voor Taaltoezicht heeft verschillende klachten over de tweetalige bestemmingsaanduidingen gegrond verklaard. Vlaams parlementslid Tom Dehaene (CD&V) roept Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt (sp.a) nu op om het advies van de Commissie op te volgen.

De tweetalige bestemmingsaanduidingen zijn duidelijk geen goede zaak voor het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand, meent Dehaene. Van Brempt wil het advies respecteren, maar de aanpassing van de borden mag niet te veel kosten.

De Lijn verwacht dat in de loop van augustus 2006 de eerste aanpassingen effectief zichtbaar zullen zijn. Dit neemt enige tijd in beslag, omdat de nodige materialen moeten besteld worden. Dan moet de installatie door gespecialiseerde technici uitgevoerd worden en dit terwijl alle bussen dagelijks in dienst moeten blijven.
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)