Protestbrief aan Aartsbisdom Mechelen-Brussel

Monseigneur, Vanaf 1 februari 2009 zijn in alle parochies van het aartsbisdom Mechelen-Brussel de feestelijkheden gestart om het 450-jarig bestaan van het bisdom te vieren.

Groot is onze verontwaardiging te moeten vaststellen dat deze viering in Vlaams-Brabant tweetalig wordt aangekondigd met banieren, kaarsen en gebedskaartjes. Het is niet de eerste keer dat de kerkelijke overheid de elementaire basisrechten van de Vlamingen negeert, dit roept herinneringen op naar uw voorganger in de jaren 30.

Wij, van de vzw Vlaams Komitee Druivenstreek – Spoorslag, protesteren met kracht tegen deze ernstige schending van de taalwetten. Wij verzoeken U om deze fatale vergissing recht te zetten en de Belgische kerkprovincie te vervangen door een Vlaamse en een Waalse.

Met de meeste hoogachting,
Namens de vzw Vlaams Komitee Druivenstreek – Spoorslag

Henri Otte (Secretaris)
Dries Vanhaeght (Voorzitter)

Protestbrief (pdf)

(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)