Zijn Nederlanders betere Vlamingen dan wij?

Vorige donderdag, 14 december 2006, hebben Nederlandse inspecteurs in het station van Maastricht een Belgische machinist van de trein gehaald omdat hij geen Nederlands sprak. Dit gebeurde volgens onze noorderburen om veiligheidsredenen.

Het grensincident gebeurde met de trein die van Maastricht naar Brussel spoort en in Brussel aansluiting geeft op de hogesnelheidstrein naar Parijs. De Belgische machinist bleek de richtlijnen van de Nederlandse treinverkeersleiding niet te begrijpen. Daarop haalde een inspecteur van het ministerie van Verkeer en Rijkswaterstaat de machinist van de trein. Volgens de woordvoerder van het ministerie moeten de machinisten die de grens overschrijden tweetalig zijn, en dit om de evidente reden dat een slechte communicatie tot ongevallen kan leiden. De NMBS stuurde met een taxi vanuit Brussel een vervanger naar Maastricht.

Dat is wat anders, nietwaar, dan een Brusselse tram in Tervuren doen stoppen!
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Micheline Baetens)

Vlaamse Regering vernederlandst officiele gemeentenamen

Tot op heden hadden een 40-tal Vlaamse steden en gemeenten ook een officiële Franstalige naam. De Vlaamse regering heeft in het belang van de taalhomogeniteit deze bepaling gewijzigd zodat enkel de Nederlandstalige variant de enige officiële schrijfwijze is.

Daarbij zijn een aantal Vlaamse steden zoals Antwerpen (Anvers), Tienen (Tirlemont), Brugge (Bruges), Gent (Gand), Mechelen (Malines) en Tongeren (Tongres), maar ook enkele taalgrensgemeenten met of zonder faciliteiten, zoals Bever (Bievene), Halle (Hal), Sint-Genesius-Rode (Rhode-Saint-Genèse) of Spierle-Helkijn (Espierres-Helchin). Tussen haakjes staat de afgeschafte schrijfwijze.

Op officiële documenten, straatnaamborden, wegwijzers en dergelijke mag vanaf heden enkel nog de Nederlandstalige naam gebruikt worden. Een uitzondering wordt gemaakt voor toeristische informatie.

http://www.vlaanderen.be/servlet/Satellite?cid=1166158811332&pagename=nieuwsberichten%2FNB_Nieuwsbericht%2FNieuwsbericht&p=1106745974384&lyt=1106745974281&c=NB_Nieuwsbericht

In Wallonië zijn er 4 gemeenten met 2 officiële schrijfwijzen: Edingen (Enghien), Vloesberg (Flobecq), Komen-Waasten (Comines-Warneton) en Lessen (Lessines). Voorlopig zijn er nog geen plannen aan Waalse zijde om deze te verfransen.
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)

Schrijf mee met VVB-taalactiegroep

(meegedeeld door de vzw Vlaamse Volksbeweging)

Bedrijven die liever anderstalige reclame hanteren dan het Nederlands te respecteren, Vlaamse radiozenders die zich profileren met Engelstalige slogans, producenten die het niet zo nauw nemen met het gebruik van onze taal in handleidingen of ondertitelingen op televisie die niet door de beugel kunnen. Het zijn enkele aspecten die regelmatig voor Vlaamse wrevel zorgen. Je kan er je aan ergeren maar, beter nog, ook iets aan doen. Daarvoor heeft de VVB Nederlands Landstaal in het leven geroepen.

Nederlands Landstaal is de naam van de VVB-taalactiegroep die briefschrijfacties of ander protest coördineert. Concreet betekent het dat in een maandelijkse publicatie een aantal mistoestanden op het vlak van taalgebruik aan de kaak wordt gesteld. Bij elk geciteerd geval worden ook de adresgegevens van de schuldige(n) geplaatst zodat iedereen die daartoe bereid is, kan reageren. De resultaten en/of antwoorden van de betrokkenen worden later ook in Nederlands Landstaal opgenomen.

Momenteel zijn al enkele honderden gemotiveerde schrijvers en bellers lid van deze taalactiegroep. Wil je ook meehelpen, dan kan dat eenvoudig door een seintje te geven aan het secretariaat van de vzw Vlaamse Volksbeweging (Passendalestraat 1A, 2600 Berchem) of aan nlandstaal@vvb.org. Dan krijg je maandelijks een blad in je (al dan niet elektronische) brievenbus.

Meer informatie: http://www.vvb.org/nederlandstaal

(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: David Joly)