uitnodiging Algemene Vergadering vzw Vlaams Komitee Druivenstreek

v.z.w. Vlaams Komitee Druivenstreek (Id. nr. 5252/83)
U bent van harte welkom op onze
Algemene Vergadering in het GC Den Blank Begijnhof 11 Overijse
op woensdag 13 juni 2018 om 20 uur in lokaal 4
(Alle aanwezige leden die hun lidgeld 2017 betaalden, zijn stemgerechtigd)

Agenda:

  1. Goedkeuring van het verslag A.V. van 7 juni 2017.
  2. Activiteitenverslag werkingsjaar 2017.
  3. Goedkeuring van de jaarrekeningen 2017.
  4. Kwijting geven aan de Raad van Bestuur 2017.
  5. Verkiezing van de Raad van Bestuur. Bevestiging samenstelling van de Raad van Bestuur (voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester).
  6. Goedkeuring van de begroting 2018.
  7. Suggesties voor het werkingsjaar 2018, 2019.