Taxeren van documenten en foto’s tijdens Erfgoeddag 2007

Op 22 april 2007 vindt de zevende editie plaats van Erfgoeddag met als thema ‘de waarde(n) van erfgoed’.

Iets krijgt pas de stempel van cultureel erfgoed door de waarde die we er als gemeenschap of als individu aan toekennen. Dit kan zowel een emotionele waarde, een wetenschappelijke waarde, een folkloristische waarde, een familiale waarde, een economische waarde… zijn. Erfgoeddag wil vooral uitvissen wat de meerwaarde van het erfgoed is voor de gemeenschap en voor de individuele levenskwaliteit.

De heemkundige kring ‘De Beierij van IJse’ wil haar steentje bijdragen door alle belangstellenden te helpen bij het taxeren van documenten en foto’s. Vrijwilligers van de kring geven raad bij en uitleg over de geschiedkundige waarde van de voorgelegde stukken. Het belang ervan, de betekenis en de rijkdom met het oog op het schrijven van streek- en familiegeschiedenis staan centraal. Dank zij het bestuderen van ogenschijnlijk ‘gewone’ documenten en foto’s kan het verleden beter gekend worden. Alle sporen uit het verleden hebben een historische waarde. Het ‘onschatbare’ erfgoed willen we onder de loep nemen. Hoe? Door het te inventariseren, door het verhaal te noteren dat erachter schuilt, door te vertellen hoe het document tot stand kwam, door duidelijk te maken waarvoor het diende… door te wijzen op de ‘waarde’ voor het heemkundig onderzoek.

Plaats van afspraak: Gemeentelijke Bibliotheek, Begijnhofplein te Overijse van 10u tot 16u en vergeet niet je foto’s en ‘oude papieren’ mee te brengen!

Neem ook eens een kijkje op http://www.beierij.be
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: David Joly)

Spotprenten rond de Vlaamse Beweging

Van 14 februari tot en met 17 augustus 2007 organiseert het Bormshuis de tentoonstelling ‘Spottend Vlaanderen, Vlaanderen Bespot’.

In deze tentoonstelling worden allerlei tekeningen (ook originelen!), fotocollages, affiches, prentkaarten, en zelfklevers met spotprenten en cartoons getoond, zowel vanuit de Vlaamse Beweging als over en… tegen de Vlaamse Beweging.

De toegang is gratis. Toegankelijk dinsdag, woensdag en vrijdag van 14 tot 17 uur, en zaterdag van 10 tot 16 uur.

Adres: Bormshuis, Volkstraat 30, 2000 Antwerpen

Meer praktische informatie op http://www.bormshuis.org.

(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: David Joly)