VLD-afdeling Overijse doorbreekt cordon sanitaire… tegen Franstalige lijst Union

Onder de Vlaamse partijen in de Vlaamse Rand rond Brussel bestaat er een stilzwijgende afspraak dat er niet wordt samengewerkt met Franstalige partijen. Dat akkoord werd vijf jaar geleden een eerste keer doorbroken door Jean-Luc Dehaene in Vilvoorde.

Een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen doet de VLD-Overijse het nog eens dunnetjes over. Op aansporing van oud-burgemeester Eric Schamp ondertekenden de vier lokale VLD-verkozenen samen met de twee mandatarissen van de lijst van Schamp zelf en de 9 gemeenteraadsleden van de Franstalige lijst Union deze week een petitie gericht tegen een beslissing van het schepencollege, waar de VLD zelf deel van uitmaakt. De betwiste beslissing – die dateert van 5 september – is de dagvaarding van de uitbater van een illegaal aangelegd golfterrein, waarvan de voorzitter trouwens diezelfde Eric Schamp is en waar heel wat Union-politici kind aan huis zijn.

Vorige week beschuldigde diezelfde VLD – Vlaams en Liberaal – de tegenstanders van het golfterrein in de lokale editie van de Burgerkrant van “extreem vlaamse neoconservatieven” en “extremisten” te zijn “die hun eigenbelang boven het principe van de rechtsstaat stellen” en wel eens een “verborgen communautair getinte agenda” zouden kunnen hebben.

Samen met Union en de scheurlijst van ex-burgemeester Schamp heeft de VLD op dit ogenblik 15 van de 27 verkozenen. Het stemt tot nadenken dat de VLD op minder dan een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen bereid is een alternatieve meerderheid te vormen met de Franstaligen. De VLD speelt hier met vuur. Wij hopen dat de nationale VLD-leiding de plaatselijke afdeling zal terugfluiten.

(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: )

Catalonie krijgt eigen .cat domeinnaam

Vlaanderen moet eigen domeinextensie .vla krijgen!

Midden september 2005 besliste het ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) dat de Catalanen voortaan een eigen domeinnaam mogen registreren eindigend op “.cat”. Het ICANN staat ondermeer in voor de benaming van zogenaamde top level domeinnamen als .com en .org. Vanaf 6 januari 2006 kunnen de nieuwe .cat domeinnamen in gebruik genomen worden.

Een top level domeinnaam, steeds bestaande uit drie letters, moet duidelijk onderscheiden worden van landenextensies zoals “.be” of “.nl”. Enkel door de VN erkende onafhankelijke staten kunnen zo een landenextensie verkrijgen. In het verleden werd echter een uitzondering gemaakt voor Palestina (.ps) en Groenland (.gl).

De aanvraag bij ICANN voor het .cat domein was een initiatief van http://www.puntcat.org/, een overkoepelende vereniging van maar liefst 98 Catalaansgezinde organisaties, en bovendien met de goedkeuring van de Catalaanse regering. puntCAT mag het beheer van de top level domeinnaam waarnemen.

Vlaanderen zou dus, naar het voorbeeld van CataloniĆ«, ook een “.vla” extensie kunnen aanvragen bij ICANN, en dit uiteraard in afwachting van een “.vl” landenextensie. WalloniĆ« zou kunnen opteren voor “.wal” (tenzij Wales hen de loef afsteekt).

Vlaams minister voor Buitenlandse Beleid, Geert Bourgeois (N-VA), is alvast gewonnen voor het idee, maar: “Voor het verkrijgen van een dergelijk top level domein is het belangrijk dat er binnen de specifieke ‘gemeenschap’ een brede maatschappelijke consensus bestaat over de noodzaak van een top level domein. […] Indien zich binnen Vlaanderen een brede maatschappelijke beweging aftekent die ijvert voor een platform voor informatie-uitwisseling binnen de Vlaamse cultuurgemeenschap, kan de Vlaamse regering zeker haar steun betuigen bij het verkrijgen en beheren van een top level domein voor Vlaanderen.” Vlaamse Beweging, waar wachten we nog op? Aan de slag!

(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: David Joly)