BHV, het uur van de waarheid nadert

Het politieke jaar komt weer stilletjes aan op gang. En voor zover de regeringsonderhandelingen/verkenningsopdrachten/ formatievorming geen stokken in de wielen steken, lijken de splitsingsvoorstellen van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde eindelijk ter sprake te komen in de commissie binnenlandse zaken (http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=|comm&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/agenda/comagenda.cfm?pat=PROD-commissions-v1&type=full&com=739-002_00#Woensdag ). Nu is het nog wachten op gesprekken over de splitsing van het gerechtelijke arrondissement, want 'splitst BHV' staat ook voor de splitsing van het gerechtelijke arrondissement.

Met de splitsing van het gerechtelijke arrondissement komt er dan hopelijk ook een einde aan de tweetalige praktijken van bepaalde advocatenkantoren in Overijse/Druivenstreek/Vlaamse rand. En verdienen de criminaliteit en overtredingen in Halle-Vilvoorde wel de benodigde aandacht van het gerecht. Eindelijk een einde aan seponering en uitstel van rechtszaken door Brusselse rechters, omdat ze de problemen in de Vlaamse rand niet de moeite waard vinden, waardoor georganiseerde misdaadbendes en illegale franskiljonse clubs ongestoord hun activiteiten verder kunnen zetten.

Op de recentste gemeenteraad van Overijse, hebben de Vlaamse raadsleden trouwens enkele krachtige signalen gegeven aan de onderhandelende politiekers ( http://www.newsfromflanders.com/n/lees.php?ID=5145 ). De Vlaamse partijen stemden eensgezind tegen een uitbreiding van Brussel en daarenboven stelden ze duidelijk dat er van compensaties geen sprake kan zijn. Ook niet van een inschrijvingsrecht in Brussel.

Wat is dit inschrijvingsrecht? Wel, met een inschrijvingsrecht zouden mensen die in de Vlaamse rand wonen en dit wensen, kunnen gaan stemmen in Brussel en dus ook voor Brusselse/Waalse politici kunnen kiezen. Het gevolg hiervan is dat deze politiekers nog steeds stemmen zullen komen ronselen in de Vlaamse rand en zo zullen er in verkiezingstijden nog steeds verderfelijke folders van Franstalige oproerkraaiers/politici in uw en mijn brievenbus belanden. En bijgevolg zou een eventuele splitsing van BHV echt slechts een symbooldossier zijn. En kunnen de Franstalige politici ongestoord verder gaan met het verfransen van de Vlaamse rand.

Kortom: splits BHV zonder ook maar een enkele toegeving. Vlamingen, vorm een front, over alle partij- en ideologische grenzen heen.

Tot slot maan ik de Vlamingen ook aan om niet alleen naar de politici te kijken, maar zelf ook actie te ondernemen, zodat de Belgicistische pers, niet langer om de groeiende Vlaamse identiteit en het onafhankelijkheidsstreven heen kan. Hang uw Vlaamse Leeuw buiten: http://www.randbelangen.org/?p=470 en kom massaal opdagen op de betoging in Rode (zo 7 oktober) om duidelijk te maken dat het tijd is voor onze onafhankelijkheid: http://www.randbelangen.org/?p=468
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)