Oproep aan het Vlaamse verenigingsleven

De werkgroep BHV (HAVIKO, VVB, TAK) richt een oproep aan alle Vlaamse Verenigingen om de politici te vragen eindelijk werk te maken van de splitsingsvoorstellen die reeds 1 jaar geleden door de Kamercomissie Binnenlandse Zaken werden goedgekeurd.

Op 7 november was het precies een jaar geleden dat de kamercommissie Binnenlandse Zaken de wetsvoorstellen voor de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde heeft goedgekeurd. 

Vandaag vragen wij de politici om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Wij starten een actie waarbij wij zoveel mogelijk verenigingen – van nationaal tot lokaal – dringend uitnodigen bijgevoegde oproep te onderschrijven. Deze oproep mag (zou moeten) massaal doorgezonden worden naar culturele, sociale, beroeps-, jongeren- en volwassenenen-organisaties, binnen en buiten het klassieke Vlaamse verenigingsleven, met uitzondering van (partij)politieke instanties of groepen. Het streefdoel is zoveel mogelijk positieve reacties van Vlaamse verenigingen binnen te krijgen.

We hopen dat u aan onze oproep gehoor geeft – door deze oproep te verspreiden naar verenigingen uit uw omgeving, door als vereniging deze oproep zo snel mogelijk te positief te beantwoorden op het adres haviko@vvb.org.

De volledige tekst van de oproep kan je hier afladen.

(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)

Werk Welvaart Welzijn

Ik kies voor Vlaanderen – de Conventie – Zondag 17 mei 2009 om 14u30 – Antwerpen – Hangar 29 Hal 2 – Rijnkaai 150

Programma:
Welkomstwoord door Pieter BauwensLachen met Raf CoppensDirk Brankaer over verkiezingsbeloftesWilly De Waele over BHVPeter De Roover over de financiële crisisSlotrede door Eric Defoort

(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)

4de Aktie Dienstweigering

Ondanks de vele beloften voor de verkiezingen van 2007 (en voorgaande verkiezingen) is de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde nog steeds niet gesplitst. En dus met de komende Europese verkiezingen zullen de Waalse/Brusselse politici weer stemmen komen ronselen in de Vlaamse rand.

Naast diverse acties van burgemeesters en gemeenten kan ook u als individu opkomen tegen deze verfransing van onze streek. Weiger om te zetelen in een stembureau of telbureau (maar ga uiteraard wel stemmen) en wordt BHV dienstweigeraar.

Infopamflet
Inschrijven

Voor alle informatie over deze en andere acties, zoals acties van burgemeesters en gemeenten: Halle-Vilvoorde Komitee.
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)