Rust in vrede, Edouard

Met droefenis delen we u mee dat bestuurslid Edouard van Zuijlen in vrede is heengegaan. Rouwbrief en condoleren: https://www.coorevits-rosier.be/condoleren-EJy/Edouard++van+Zuijlen

Wij danken Edouard voor de tijd dat hij bij ons was, voor zijn vriendschap, zijn schouderklopjes en zijn opwekkende aanwezigheid in ons bestuur. Wij zullen hem steeds gedenken als een correct en betrouwbaar bestuurslid.

Namens vzw Vlaams Komitee Druivenstreek betuigen wij onze gevoelens van diep medeleven en wensen we zijn vrouw Emilie, zijnĀ (klein-)kinderen en naasten veel sterkte.