Lutgartprijs 2018: Monica Van de Velde

Op zaterdag 30 juni 2018 werd tijdens de academische zitting ter gelegenheid van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap te Overijse voor de 3e maal de Lutgartprijs uitgereikt (2017, 2016). Dit jaar is de verdiende laureate Monica Van de Velde uit Tervuren.

De Lutgartprijs, een initiatief van vzw Vlaams Komitee Druivenstreek en vzw Marnixring Overijse De Vrijheijt, werd ingesteld als erkenning van verdienstelijkheid van personen of verenigingen voor het behoud en de bevordering van het Vlaams karakter en de landelijke eigenheid van de Groene Gordel.

Met een knipoog naar Lutgart van Tongeren, patroonheilige van de Vlaamse Beweging, die in alle nederigheid door haar volstrekte trouw aan het eigene, de machtigen van haar tijd (12e eeuw) wist te overtuigen van het belang van moedertaal en volksverbondenheid.

Monica Van de Velde is afkomstig uit het Oost-Vlaamse dorpje Kaprijke. Om professionele redenen is zij na haar huwelijk met Bert, verhuisd naar Etterbeek. Daar steunde ze de projecten van Sandor Szondi, die geld inzamelde om de Vlaamse verenigingen te steunen (voor er kon gerekend worden op gemeenschapsgelden). Naast die verenigingen werd toen ook, in de jaren ’60 de allereerste Vlaamse peutertuin van Brussel opgericht. De kleinste Brusselse kinderen moesten toen nog naar Franstalige instellingen, juist toen ze hun eerste woorden leerden spreken.

Na twee jaar is ze naar Tervuren verhuisd. Ze werd actief in het Davidsfonds, ze richtte samen met haar inmiddels overleden man Bert Bruylandt een dansclub op, ze engageerde zich bij de Volksunie en bleef erbij toen het VU ID 21 werd en later N-VA werd. Ze kwam op bij de verkiezingen en is OCMW-raadslid geworden, gemeenteraadslid, schepen en fractievoorzitter. Zij was lid van het FVV (Forum van Vlaamse Vrouwen) dat jammer genoeg in 2017 ter ziele is gegaan.

Als zelfstandige thuisverpleegster heeft zij zich steeds ingezet voor de zwakken en de zieken, en biedt zij nog steeds een luisterend oor voor de burger en zijn problemen. Rechtvaardigheidsgevoel en sociale bezorgdheid blijven haar inspireren. Cultuur en natuur zijn haar lievelingsthema’s.

De laudatio werd uitsproken door burgemeester van Tervuren en Kamerlid Jan Spooren (N-VA), die Monica zijn politieke moeder noemde. Monica luisterde met enige ontroering naar zijn mooie woorden. De Lutgartprijs werd overhandigd door Gustaaf De Broyer, Laureaat van 2017. En tot slot ontving Monica een boeket bloemen uit de handen van Maria De Rycke (Marnixring Overijse De Vrijheijt)

Gelauwerd voor haar jarenlange trouwe dienst aan de gemeenschap van Tervuren. Opgewekt, vriendelijk, positief ingesteld en bereid om anderen te helpen, als thuisverpleegster, vanuit het gemeentebestuur en het verenigingsleven.  Met liefde voor haar volk, de Vlaamse cultuur en de Nederlandse taal.

(Meer foto’s van de academische zitting volgen later)

 

 

za 30 juni – feest van de Vlaamse Gemeenschap te Overijse

Mogelijk zag je al de affiche in het straatbeeld of ontving je een strooifolder: aan het begin van de zomervakantie gaan we weer feesten in Overijse. Naar jaarlijkse gewoonte slaan enkele verenigingen de handen in elkaar om het Feest van de Vlaamse Gemeenschap te vieren in het kader van Vlaanderen Feest! Op zaterdag 30 juni is er een gevuld programma samengesteld door Tropiscala, Marnixring Overijse De Vrijheijt en Vlaams Komitee Druivenstreek in samenwerking met de Gemeente Overijse op en rond het Begijnhof te Overijse.

Tropiscala is een gratis festival dat vanaf 10u start met het strandvolleybaltoernooi. Optredens zijn er vanaf 20u30 tot de vroege uurtjes met Yevgueni, De Laatste Match Van Ivan Lendl, coverband DClive en afterparty met Deejay MR. T. Meer info op tropiscala.be en via facebook.

De academische zitting, georganiseerd door Marnixring Overijse de Vrijheijt, start om 15u stipt in Cultuureel Centrum Den Blank.

 • Verwelkoming door burgemeester Inge Lenseclaes en schepen Vlaams beleid Jan De Broyer namens het gemeentebestuur
 • Muzikale omlijsting door het Fab4 gitarenkwartet onder leiding van Astrid Deppe
 • Gastspreker dr. Jan van Malderen, ere-voorzitter Pro Flandria, lid Orde van den Prince en Prosenior NSV-Gent
 • Uitreiking van de Lutgartprijs 2018 aan een verdienstelijke Vlaming uit de Druivenstreek
 • Slotwoord en nationale hymne van Vlaanderen

De Lutgartprijs zal voor de 3e maal worden uitgereikt, vorige laureaten waren Gustaaf De Broyer (2017) en Luk Stouffs (2016). De laudatio zal gedaan worden door de burgemeester van Tervuren en Kamerlid Jan Spooren, grote kans dus dat de erkenning dit jaar naar een Tervurenaar gaat.

En tot slot zijn wij Vlaams Komitee Druivenstreek ook aanwezig op het Begijnhof met het Vlaams Café, dit aansluitend op de academische zitting. We schenken streekbieren en dit jaar bestaat ons assortiment uit Viridis Vallis, Prins van Horne, Rodenbach, Charlepoeng, Super Kroon, Lutgarde en Wringer. En om 18u is er een plezante zangstonde met muzikale omlijsting.

Tot zaterdag 30 juni!

 

 

 

 

 

uitnodiging Algemene Vergadering vzw Vlaams Komitee Druivenstreek

v.z.w. Vlaams Komitee Druivenstreek (Id. nr. 5252/83)
U bent van harte welkom op onze
Algemene Vergadering in het GC Den Blank Begijnhof 11 Overijse
op woensdag 13 juni 2018 om 20 uur in lokaal 4
(Alle aanwezige leden die hun lidgeld 2017 betaalden, zijn stemgerechtigd)

Agenda:

 1. Goedkeuring van het verslag A.V. van 7 juni 2017.
 2. Activiteitenverslag werkingsjaar 2017.
 3. Goedkeuring van de jaarrekeningen 2017.
 4. Kwijting geven aan de Raad van Bestuur 2017.
 5. Verkiezing van de Raad van Bestuur. Bevestiging samenstelling van de Raad van Bestuur (voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester).
 6. Goedkeuring van de begroting 2018.
 7. Suggesties voor het werkingsjaar 2018, 2019.

Nieuwsbrief maart 2018

Ook dit jaar geeft vzw Vlaams Komitee Druivenstreek elk trimester een nieuwsbrief uit. De editie van maart 2018 staat nu online ( VKD-NIEUWSBRIEF-MAART 2018 ), Leuven Vlaams is 50 jaar geleden, gemeenteraadsverkiezingen 2018, kernuitstap, kinderen van de collaboratie en meer.

Wenst u een papieren versie te ontvangen of ons te steunen, dan kan dit door lid te worden voor 10 euro per jaar te storten op rekening nummer BE41434261658110 (KREDBEBB). Laat ook even je gegevens achter via het formulier lid worden.

Feest van de Vlaamse Gemeenschap – Lutgartprijs 2017: Gustaaf De Broyer

Ondertussen zijn we de 11e juli, het feest van de Vlaamse Gemeenschap. Onze Vlaamse feestdag begonnen we in Overijse al iets eerder te vieren, zijnde 24 juni 2017.

Marnixring Overijse De Vrijheijt, organiseerde de jaarlijkse academische zitting. Enkele sfeerbeelden, korrelig en met veel ‘grain’ voor de extra sfeer 😉

Gastspreker was Hilde Roosens, jurist, voorzitter van het Vlaams Komitee Brussel (VKB), ondervoorzitter van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) en voorzitter van Marnixring Brussel Hoofdstad.
Muzikale omlijsting door Quatre Brass.
Afscheidnemende burgemeester Dirk Brankaer en schepen van onder andere Vlaams beleid, Jan De Broyer.

Lutgartprijs

Voor de 2e maal werd de Lutgartprijs uitgereikt. Die ging dit jaar naar Gustaaf De Broyer. De Lutgartprijs erkent personen die zich verdienstelijk maken in het behoud en bevordering van het Vlaams karakter en de landelijke eigenheid van de Groene Gordel.

Met een knipoog naar Lutgart van Tongeren, patroonheilige van de Vlaamse Beweging, die in alle nederigheid door haar volstrekte trouw aan het eigene, de machtigen van haar tijd (12e eeuw) wist te overtuigen van het belang van moedertaal en volksverbondenheid.

Gustaaf De Broyer

Gustaaf De Broyer werd gelauwerd voor zijn jarenlange trouwe dienst aan de gemeenschap van Overijse, de Sint-Martinusscholen Overijse, het parochiecentrum Ter IJse, het Sint-Ceciliakoor en altijd bereid te staan voor de noden van de lokale verenigingen, met respect voor de Vlaamse cultuur, onze moedertaal, en steeds gevoelig voor de unieke dorpsgeest hier aanwezig!

uitreiking Lutgartprijs

Na een gesmaakte introductie door Jan Goossens, voorzitter van het Vlaams Komitee Druivenstreek (VKD), werd de Lutgartprijs uitgereikt door de vorige laureaat Luk Stouffs, dit namens Marnixring Overijse De Vrijheijt en Vlaams Komitee Druivenstreek.

Lutgart Prijs 2017

Na de officiële zitting was het tijd voor wat na te praten in het Vlaams Café, alwaar de streekbieren rijkelijk vloeiden en de stembanden werden gesmeerd voor een zangstonde, maar ook verderop het Begijnhofplein verbroederde jong en oud, sportievelingen en supporters, muziekliefhebbers en sfeermakers op het festival Tropiscala.

Tot slot nog een dankwoordje aan al de vrijwilligers, die voor, tijdens of na de activiteiten onbaatzuchtig de handen uit de mouwen staken: dank u, en hopelijk mogen we ook de komende jaren rekenen op jullie inzet voor het Vlaamse karakter van de Druivenstreek.

Aan allen, geniet van deze mooie Vlaamse feestdag!

Za 24 juni – Feest van de Vlaamse Gemeenschap te Overijse

Naar jaarlijkse gewoonte slaan Marnixring Overijse ‘De Vrijheijt’, Tropiscala en het Vlaamse Komitee Druivenstreek in samenwerking met de Gemeente Overijse de handen in elkaar om een gevuld programma aan te bieden in teken van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap – Vlaanderen Feest! Dit op zaterdag 24 juni op het Begijnhofplein en in Cultuurcentrum Den Blank.

De Academisch zitting, georganiseerd door de Marnixring Overijse ‘De Vrijheijt’, start om 14u30 in Den Blank met een verwelkoming door burgemeester Dirk Brankaer en schepen van Vlaams beleid Jan De Broyer. Gastspreker is Hilde Roosens, jurist, voorzitter van het Vlaams Komitee Brussel (VKB), ondervoorzitter van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) en voorzitter van Marnixring Brussel Hoofdstad. Muzikale omlijsting is er door Quatre Brass o.l.v. Roger Derongé.

Ook tijdens de Academische zitting wordt de Lutgartprijs uitgereikt namens Vlaams Komitee Druivenstreek en Marnixring Overijse ‘De Vrijheijt’. De 1e Lutgartprijs ging vorig jaar naar Luk Stouffs. Deze prijs in teken van verbondenheid, authenticiteit en trouw, is ingesteld als erkenning van verdienstelijkheid van personen of verenigingen voor het behoud van het Vlaamse karakter en de landelijke eigenheid van de Groene Gordel. Met een knipoog naar Lutgart van Tongeren, patroonheilige van de Vlaamse Beweging, die in alle nederigheid door haar volstrekte trouw aan het eigene, de machtigen van haar tijd (12e eeuw) wist te overtuigen van het belang van moedertaal en volksverbondenheid.

Vanaf 16u kan u terecht in het Vlaams Café op het Begijnhofplein georganiseerd door het Vlaams Komitee Druivenstreek. Streekbieren op de kaart zijn Delvaux, Prins van Horne, Charlepoeng, Rodenbach en Vlaamse Leeuw. Om 17u30 is er in en rond het Vlaams Café een zangstonde met muzikale omlijsting op accordeon.

Tropiscala, eveneens op het Begijnhofplein, start om  10 uur ’s ochtends met het strandvolleybaltoernooi. Het gratis festival heeft onderstaande programmatie:

 • 16u30-17u30 Radio Oorwoud
 • 18u00-19u30 The Starfighters
 • 20u00-21u00 High Hi
 • 21u30-22u45 Mama’s Jasje
 • 23u00-00u30 Dimi & De Kasten
 • 01u00-03u00 Avalonn

Feest Vlaamse Gemeenschap Flyer 2017

 

Stoempfestijn terug van weggeweest

Nu zondagmiddag 13 november is iedereen uitgenodigd in “Ter IJse” te Overijse voor een of meerdere porties stoemp met sossissen en/of karbonade met friet.

Het etentje wordt georganiseerd ten voordele van een vernieuwde Vlaamse samenwerking van allen die de Vlaamse en landelijke verankering van de Rand rond Brussel nastreven én begaan zijn met een volkse autonomie die garant staat voor de culturele rijkdom van Europa.

Daartoe wordt door de vzw GrondStroom het communicatienetwerk en mediaplatform ‘De PlatteRander’ ontwikkeld. Statutair is immers overeengekomen dat GrondStroom:

 • voorstander is van een zelfstandig Vlaanderen als lidstaat van een Europa der vrije volkeren;
 • zich tot doel stelt het Vlaams, groen en landelijk karakter van de Druivenstreek en de Rand te vrijwaren; en
 • daartoe een inspirerende rol wil spelen gericht op verjonging en verruiming van het verenigingsleven.

Vind je deze doelstellingen belangrijk voor het behoud van een warm nest in een mensgericht Europa, aarzel dan niet om met familie en vrienden aan deze dis aan te schuiven. Zulke gelegenheden om eens bij te praten over een Vlaamse zaak die ons allen ten harte gaat worden immers schaarser met de dag !

stoempfestijn-2016-versie-4-kleur-zonder-vu

Scala – praktische richtlijnen

Op zaterdag 29 oktober om 20u30 is er het optreden van Scala & Kolacny Brothers: 20 jaar Scala in Cultuurcentrum Den Blank.

 • De voorstelling is uitverkocht, daarenboven is er ook een voetbalmatch (om 20u), dus kom op tijd als je een parkeerplaats wil hebben.
 • Als je betaald hebt voor de receptie achteraf, vergeet dan je gele ticket niet.
 • Na aanvang van de voorstelling wordt er geen publiek meer toegelaten, er zijn geen pauzes. Duur van de voorstelling: 1,30u.
 • Het is verboden te fotograferen, te filmen, te eten, te drinken en te roken in de zaal. GSM’s moeten volledig worden uitgeschakeld.
 • Betaalde tickets worden niet terugbetaald of geruild.

Eveneens in Den Blank is er momenteel de tekeningententoonstelling van Dries, je hebt nog ongeveer een week om deze te bezoeken, tot 30 oktober. Den Blank sluit de deuren op maandag 31 oktober, dinsdag 1 en woensdag 2 november (Allerheiligen en Allerzielen).scala2

 

Vernissage tekententoonstelling

bijzichtig Vlaanderen
bijzichtig Vlaanderen

Een mooie opkomst voor de vernissage van de tekententoonstelling van wijlen Dries Vanhaeght. Na een intro door Francis Stroobants, nam onze gastspreker Karl van Camp, hoofdredacteur van ’t Pallieterke, het woord. Dries heeft meerdere jaren cartoons gemaakt voor ’t Pallieterke, zijn eerste inzending, in 2001, over de heersende mond- en klauwzeer crisis, verwerkt in een Vlaamse manifestatie, was meteen goed voor de voorpagina.

U kan de cartoons nog bekijken in de foyer en op de gelijkvloers van Den Blank tot 2 november 2016. Kom bijvoorbeeld iets vroeger naar het optreden van Scala. Of op een rustiger ogenblik en drink erna nog even eentje aan den toog, filosoferend over de politiek, economie en het dagdagelijks leven, zoals Dries het zo treffend afbeeldde.

Tekeningententoonstelling – Scala – Stoempfestijn

Om het 9e lustrum (45 jaar) van het Vlaams Komitee Druivenstreek te vieren, organiseren we een tekeningententoonstelling in cultuurcentrum Den Blank. Helaas is het een viering in mineur, tijdens de voorbereidingen werd onze voorzitter en cartoonist Dries Vanhaeght ernstig ziek en is van ons heengegaan. Op zijn ziektebed heeft hij nog een selectie gemaakt van zijn mooiste tekeningen.

De vernissage van de tentoonstelling is op vrijdag 7 oktober 2016 om 19 uur in de polyvalente zaal van Den Blank. Gastspreker is Karl van Camp, hoofdredacteur van ’t Pallieterke. Aansluitend is er een receptie. Als u de tekeningen nog eens in alle rust wenst te bekijken, ze blijven in de wandelgangen van Den Blank tentoongesteld tot 2 november 2016.

Eveneens in het kader van het 9e lustrum en samen met Marnixring Overijse De Vrijheijt en Vlaams Genootschap Overijse is er het (uitverkocht) concert van Scala & Kolacny Brothers. Dit op zaterdag 29 oktober 2016 om 20u30 in Den Blank.

Een traditie die terug in ere wordt hersteld is het jaarlijks Stoempfestijn. Noteer alvast in uw agenda zondag 13 november 2016 vanaf 12u in de middenzaal van Ter Ijse. De organisatie is dit maal in handen van vzw Grondstroom.

Het tijdschrift Spoorslag bestaat niet meer, maar er wordt nog viermaal per jaar een papieren nieuwsbrief, in beperkte oplage, uitgegeven. Wenst u ook deze nieuwsbrief te ontvangen, dan kan dit door 10 euro te storten.

scala2