11 juliviering in Overijse op zaterdag 30 juni 2012

U kom toch ook … de hele druivenstreek viert samen feest. Organisatie vzw Vlaams Komitee Druivenstreek m.m.v. het gemeentebestuur Overijse. Opgelet, nieuwe formule!

In het gemeentehuis om 15u uitreiking van de IJseprijs (voor handelszaak met originele Nederlandstalige naam) met toespraak van burgemeester Drik Brankaer en schepen Dirk Dewolf.

En kom dan met uw gezin, met vrienden en kennissen de zaterdagavond feestelijk vieren vanaf 16u is er doorlopend een toffe, ontspannen feeststemming op Solheide.

Waar? Op Solheide! Te voet makkelijk te bereiken via het kasseistraatje langs de Brusselsesteenweg. Of komt u met de wagen? Er is parkeergelegenheid aan de ingang via de Korenstraat.

Wat mag u verwachten? Tijdens de namiddag en avond zal iedereen – kinderen, jongeren en volwassenen – zich goed voelen. Dank zij de populaire volksspelen (*), kinderanimatie, initiatie wimpelen, springkasteel … Drank- en eetstanden en aangepaste muzikale omkadering.

Wij verwelkomen u graag en wensen u een ontspannen, familiaal Vlaams feest!

(*) eggeschieten, gaaibol, sjoelbak, trou madame, slagwip, steltlopen, zwierbol, labyrint …

(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)

Verzet tegen BHV-akkoord gaat verder

Beste Vlaamse vrienden

Van harte bedankt voor uw massale opkomst op Dwarsdoor Linkebeek! Onze aanwezigheid heeft heel wat pennen en camera‚s aan het werk gezet. Dit is essentieel om onze boodschap kracht bij te zetten.

En onze boodschap is heel duidelijk: het akkoord dat nu op tafel ligt, is GEEN goed akkoord. En dit om vijf redenen:

1. Het akkoord maakt De Zes faciliteitengemeenten in de Vlaamse rand definitief los van Vlaanderen.
(Het maakt ze klaar voor aanhechting bij Brussel. Zo realiseren de Franstaligen hun corridor tussen Brussel en Wallonië.)

2. Dit akkoord respecteert de grenzen van Vlaanderen niet, maar wil ze weer verleggen in ons nadeel. (We kunnen niet akkoord gaan dat Vlaanderen en meer bepaald onze Vlaamse politici toegeven op Franstalige eisen tot grensverschuivingen.)

3. Het akkoord maakt Vlamingen in Brussel monddood en schaadt onze Vlaamse onderhandelingspositie. (Vlamingen in Brussel worden verder geminoriseerd en politiek uitgeschakeld. Hun bescherming is altijd pasmunt geweest voor de bescherming van de Franstalige minderheid in België. Dit kunnen en mogen we niet loslaten)

4. De Brusselse Metropolitane Regio is het paard van Troie van de verfransingsmachine. (De oprichting van de Brusselse Metropolitane regio is op termijn schadelijker dan het kiesarrondissement BHV ooit geweest is. Het opent de deur naar Franstalige culturele initiatieven in Vlaams Brabant.)

5. Dit akkoord holt het territoraliteitsprincipe verder uit. (Wie in Vlaanderen woont, moet zich aan de Vlaamse wetten houden, welke taal ze ook spreken. Dat heet het territoraliteitsprincipe. Dat wordt nu achterhaald. De Franstaligen eisen dat wie in Vlaams Brabant woont en Frans spreekt toch tot de Franstalige gemeenschap behoort. Dat heet het personaliteitsprincipe. Door dit akkoord wordt het territorialiteitsprincipe opnieuw uitgehold. Wie kiest om in Vlaanderen te wonen, moet bereid zijn de consequenties te aanvaarden. Franstalige Vlamingen zijn ook Vlamingen.)

En vandaag bevestigt Louis Michel onze vrees! Hij bestempelt het BHV-akkoord als eerste stap tot de uitbreiding van Brussel. (voor meer info: http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20110920_024 .

De huidige situatie is kritiek. Het is alle hens aan dek. Verspreid dit bericht zo ruim en massaal mogelijk. Alleen op deze manier kan onze kritische kijk op dit slechte akkoord zonder dewelke de hoerastemming in de Vlaamse‚ media overeind blijft ˆ ingang krijgen in de publieke opinie en uiteindelijk het verschil maken.

Samen maken we het verschil!

Met vriendelijke groeten

Guido Moons

Voorzitter Vlaamse Volksbeweging
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)

Vernieuwing leesgeld 2011

Steun Spoorslag, steun het Vlaams Komitee Druivenstreek en betaal vandaag nog uw leesgeld van 15,00 euro. Beter nog, vanaf 20,00 euro voelt VKD uw warme steun! Zij die voor 28 februari betalen, maken kans op een boekenpakket ter waarde van 80,00 euro.

Rekening nummer (IBAN): BE41 4342 6165 8110
BIC: KREDBEBB
Naam en adres begunstigde:
VZW VKD – SPOORSLAG
HANNEKENSBOSLAAN 8
3090 OVERIJSE
mededeling: LEESGELD 15 euro / STEUNGELD 20 euro

Lees ondertussen de recentste Spoorslag

(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)

Stoempfestival – 24 oktober 2010 – De Fraat

Steun uw tijdschrift en kom lekker genieten op het Stoempfestival, ons jaarlijks Vlaams etentje en dit aanstaande zondag (24 oktober) van 11.30 uur tot 15 uur in 'De Fraat', Duisburgsesteenweg 179, Eizer-Overijse.

Stoemp met sossissenVlaamse karbonade met frietKinderschotelOrganisatie: VKD-Spoorslag vzw en V.G.O.

(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)

5de Aktie Dienstweigering

Voor de zoveelste maal worden de Vlaams-Brabanders gediscrimineerd tijdens de verkiezingen. Laat uw Vlaamse stem gelden in het stemhokje, maar weiger mee te werken aan de komende verkiezingen van 13 juni 2010. Registreer u nu als dienstweigeraar: www.ikwerknietmee.be

Meer informatie over deze actie: Nationaal infopamfletWaarom van deze actie? Motivering actie Burgerzin
Zoals steeds kan u voor meer informatie terecht bij het Halle-Vilvoorde Komitee 

(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)

Genoeg!!! – Spoedbetoging Vilvoorde

Spoedbetoging op donderdag 22 april om 19.30 uur aan de Franklin Rooseveltlaan in Vilvoorde.

GENOEG !!!

De communautaire koorts rond de gesprekken die koninklijk onderhandelaar en loodgieter Jean-Luc Dehaene voert i.v.m. BHV loopt de jongste dagen erg hoog op.

De woorden compromis, politieke ruilhandel, toegeving zijn niet uit de lucht. Vlaanderen en de regio Halle-Vilvoorde mogen zich al voorbereiden op het betalen van een al te zware prijs voor een elementair recht. Dehaene dreigt met zijn rondjes gesprekken en onderhandelen de grondwet te herleiden tot een vodje papier. Voor de hoeveelste keer in de geschiedenis?

En wat als Dehaene geen oplossing vindt? Blijkbaar is dat niet zo 'n groot probleem, want om nog wat meer tijd te kopen wordt alweer volop gesproken over nog maar eens een belangenconflict. Voor de vijfde keer, en nu door het Brussels parlement!

Wat gebeurt er ondertussen langs Vlaamse zijde? Men staat erbij en men kijkt ernaar hoe de democratische besluitvorming onder druk en dreigementen van Franstalige politici door Vlaamse politici op een hoopje wordt geveegd.

De werkgroep BHV, die de spreekbuis wil zijn van verontruste, verontwaardigde en boze Vlamingen en vooral van de verontruste, verontwaardigde en boze Vlaams-Brabanders zegt: Het is genoeg geweest!!!

Er is maar een legitieme en evidente oplossing: de federale kamer van volksvertegenwoordigers haar werk laten doen en het Vlaams voorstel tot splitsing van BHV laten stemmen. Dat is democratie, niets meer maar zeker ook niets minder.

Om deze eis kracht bij te zetten organiseert de werkgroep BHV met de steun van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV) een spoedbetoging op donderdag 22 april om 19.30 uur aan de Franklin Rooseveltlaan in Vilvoorde.

De slogan waaronder de spoedbetoging verloopt is kort, krachtig en duidelijk: “Genoeg!!!”.

Geef de Vlaams-Brabanders en heel Vlaanderen uw steun en wees erbij op 22 april. Geef er vooral op een creatieve en ludieke manier gestalte aan uw protest.

Let wel op: politieke vlaggen en kentekens zijn niet gewenst, iedereen protesteert die avond als een verontwaardigd en verontrust Vlaams burger.

Vanaf maandag 19 april kan worden ingeschreven voor bussen naar de spoedbetoging in Vilvoorde. De verschillende buslijnen en meer informatie vindt u weldra op deze pagina (www.burgerzin.be).

 

(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)