Vernieuwing leesgeld 2011

Steun Spoorslag, steun het Vlaams Komitee Druivenstreek en betaal vandaag nog uw leesgeld van 15,00 euro. Beter nog, vanaf 20,00 euro voelt VKD uw warme steun! Zij die voor 28 februari betalen, maken kans op een boekenpakket ter waarde van 80,00 euro.

Rekening nummer (IBAN): BE41 4342 6165 8110
BIC: KREDBEBB
Naam en adres begunstigde:
VZW VKD – SPOORSLAG
HANNEKENSBOSLAAN 8
3090 OVERIJSE
mededeling: LEESGELD 15 euro / STEUNGELD 20 euro

Lees ondertussen de recentste Spoorslag

(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)

Stoempfestival – 24 oktober 2010 – De Fraat

Steun uw tijdschrift en kom lekker genieten op het Stoempfestival, ons jaarlijks Vlaams etentje en dit aanstaande zondag (24 oktober) van 11.30 uur tot 15 uur in 'De Fraat', Duisburgsesteenweg 179, Eizer-Overijse.

Stoemp met sossissenVlaamse karbonade met frietKinderschotelOrganisatie: VKD-Spoorslag vzw en V.G.O.

(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)

5de Aktie Dienstweigering

Voor de zoveelste maal worden de Vlaams-Brabanders gediscrimineerd tijdens de verkiezingen. Laat uw Vlaamse stem gelden in het stemhokje, maar weiger mee te werken aan de komende verkiezingen van 13 juni 2010. Registreer u nu als dienstweigeraar: www.ikwerknietmee.be

Meer informatie over deze actie: Nationaal infopamfletWaarom van deze actie? Motivering actie Burgerzin
Zoals steeds kan u voor meer informatie terecht bij het Halle-Vilvoorde Komitee 

(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)

Genoeg!!! – Spoedbetoging Vilvoorde

Spoedbetoging op donderdag 22 april om 19.30 uur aan de Franklin Rooseveltlaan in Vilvoorde.

GENOEG !!!

De communautaire koorts rond de gesprekken die koninklijk onderhandelaar en loodgieter Jean-Luc Dehaene voert i.v.m. BHV loopt de jongste dagen erg hoog op.

De woorden compromis, politieke ruilhandel, toegeving zijn niet uit de lucht. Vlaanderen en de regio Halle-Vilvoorde mogen zich al voorbereiden op het betalen van een al te zware prijs voor een elementair recht. Dehaene dreigt met zijn rondjes gesprekken en onderhandelen de grondwet te herleiden tot een vodje papier. Voor de hoeveelste keer in de geschiedenis?

En wat als Dehaene geen oplossing vindt? Blijkbaar is dat niet zo 'n groot probleem, want om nog wat meer tijd te kopen wordt alweer volop gesproken over nog maar eens een belangenconflict. Voor de vijfde keer, en nu door het Brussels parlement!

Wat gebeurt er ondertussen langs Vlaamse zijde? Men staat erbij en men kijkt ernaar hoe de democratische besluitvorming onder druk en dreigementen van Franstalige politici door Vlaamse politici op een hoopje wordt geveegd.

De werkgroep BHV, die de spreekbuis wil zijn van verontruste, verontwaardigde en boze Vlamingen en vooral van de verontruste, verontwaardigde en boze Vlaams-Brabanders zegt: Het is genoeg geweest!!!

Er is maar een legitieme en evidente oplossing: de federale kamer van volksvertegenwoordigers haar werk laten doen en het Vlaams voorstel tot splitsing van BHV laten stemmen. Dat is democratie, niets meer maar zeker ook niets minder.

Om deze eis kracht bij te zetten organiseert de werkgroep BHV met de steun van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV) een spoedbetoging op donderdag 22 april om 19.30 uur aan de Franklin Rooseveltlaan in Vilvoorde.

De slogan waaronder de spoedbetoging verloopt is kort, krachtig en duidelijk: “Genoeg!!!”.

Geef de Vlaams-Brabanders en heel Vlaanderen uw steun en wees erbij op 22 april. Geef er vooral op een creatieve en ludieke manier gestalte aan uw protest.

Let wel op: politieke vlaggen en kentekens zijn niet gewenst, iedereen protesteert die avond als een verontwaardigd en verontrust Vlaams burger.

Vanaf maandag 19 april kan worden ingeschreven voor bussen naar de spoedbetoging in Vilvoorde. De verschillende buslijnen en meer informatie vindt u weldra op deze pagina (www.burgerzin.be).

 

(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)

Open brief aan Eric Van Rompuy

Geachte heer. Wij hebben kennis genomen van uw zienswijze inzake de akkoorden die burgemeesters in de Vlaamse rand zouden afsluiten met bouwpromotoren en vastgoedmakelaars. Het zal U wel duidelijk zijn dat wij uw standpunt in functie van Vlaams volksvertegenwoordiger zien als een al dan niet bewuste beschadiging van de Vlaamse zaak. Of hier partijpolitieke argumenten hebben meegespeeld weten wij niet.

Wij willen ook uw aandacht vragen voor het volgende:

Wederkerigheid is een belangrijke schakel tussen twee gemeenschappen en volkeren. Kan u
mij een gemeente over de taalgrens aanduiden, waar Vlamingen in het Nederlands een
eigendom kunnen kopen bij een Waalse makelaar?Het is niet omdat er nog geen wettelijk kader bestaat, dat gemeentebesturen in de Vlaamse
rand iets onwettig zouden doen door te praten met projectontwikkelaars, met de bedoeling
de verfransing in te dijken. Waarom die beschuldiging? In Wallonië gebeuren andere dingen!
In de Vlaamse rand doen de vzw De Rand en gemeentebesturen zeer grote inspanningen om
cursussen Nederlands te organiseren voor Franstaligen en allochtonen die zich in Vlaanderen
komen vestigen. Over de taalgrens zijn er, voor zover wij weten, geen gelijkaardige
initiatieven.
Welke voorstellen heeft uw partij in het Vlaams parlement reeds gedaan om er voor te
zorgen dat in B-H-V, Vlamingen in geval van medische nood door MUG’s met Nederlandstalig
medisch personeel de eerste zorgen zouden krijgen? Vindt U het normaal dat die Vlamingen
in de meeste gevallen naar Francofone ziekenhuizen worden afgevoerd, waar de
Nederlandse taal bijna een taboe is? Is dit niet veel erger?

Met de meeste achting,

Namens het Vlaams Komitee Druivenstreek – Spoorslag

Henri Otte, Secretaris
Dries Vanhaeght, Voorzitter

pdf versie

(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)

Zo 11 okt: Stoempfestival (De Fraat)

Stoempfestival op zondag 11 oktober 2009 van 11.30 uur tot 15 uur, dit jaar uitzonderlijk in De Fraat, Duisburgsesteenweg 179, Eizer-Overijse

Steun uw tijdschrift en kom lekker genieten op het jaarlijks Vlaams etentje georganiseerd door VKD-SPOORSLAG vzw en V.G.O.

 

STOEMP MET SOSSISSENVLAAMSE KARBONNADE MET FRIETKINDERSCHOTEL 

(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)

Oproep aan het Vlaamse verenigingsleven

De werkgroep BHV (HAVIKO, VVB, TAK) richt een oproep aan alle Vlaamse Verenigingen om de politici te vragen eindelijk werk te maken van de splitsingsvoorstellen die reeds 1 jaar geleden door de Kamercomissie Binnenlandse Zaken werden goedgekeurd.

Op 7 november was het precies een jaar geleden dat de kamercommissie Binnenlandse Zaken de wetsvoorstellen voor de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde heeft goedgekeurd. 

Vandaag vragen wij de politici om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Wij starten een actie waarbij wij zoveel mogelijk verenigingen – van nationaal tot lokaal – dringend uitnodigen bijgevoegde oproep te onderschrijven. Deze oproep mag (zou moeten) massaal doorgezonden worden naar culturele, sociale, beroeps-, jongeren- en volwassenenen-organisaties, binnen en buiten het klassieke Vlaamse verenigingsleven, met uitzondering van (partij)politieke instanties of groepen. Het streefdoel is zoveel mogelijk positieve reacties van Vlaamse verenigingen binnen te krijgen.

We hopen dat u aan onze oproep gehoor geeft – door deze oproep te verspreiden naar verenigingen uit uw omgeving, door als vereniging deze oproep zo snel mogelijk te positief te beantwoorden op het adres haviko@vvb.org.

De volledige tekst van de oproep kan je hier afladen.

(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)

Werk Welvaart Welzijn

Ik kies voor Vlaanderen – de Conventie – Zondag 17 mei 2009 om 14u30 – Antwerpen – Hangar 29 Hal 2 – Rijnkaai 150

Programma:
Welkomstwoord door Pieter BauwensLachen met Raf CoppensDirk Brankaer over verkiezingsbeloftesWilly De Waele over BHVPeter De Roover over de financiële crisisSlotrede door Eric Defoort

(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)

4de Aktie Dienstweigering

Ondanks de vele beloften voor de verkiezingen van 2007 (en voorgaande verkiezingen) is de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde nog steeds niet gesplitst. En dus met de komende Europese verkiezingen zullen de Waalse/Brusselse politici weer stemmen komen ronselen in de Vlaamse rand.

Naast diverse acties van burgemeesters en gemeenten kan ook u als individu opkomen tegen deze verfransing van onze streek. Weiger om te zetelen in een stembureau of telbureau (maar ga uiteraard wel stemmen) en wordt BHV dienstweigeraar.

Infopamflet
Inschrijven

Voor alle informatie over deze en andere acties, zoals acties van burgemeesters en gemeenten: Halle-Vilvoorde Komitee.
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)