4de Aktie Dienstweigering

Ondanks de vele beloften voor de verkiezingen van 2007 (en voorgaande verkiezingen) is de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde nog steeds niet gesplitst. En dus met de komende Europese verkiezingen zullen de Waalse/Brusselse politici weer stemmen komen ronselen in de Vlaamse rand.

Naast diverse acties van burgemeesters en gemeenten kan ook u als individu opkomen tegen deze verfransing van onze streek. Weiger om te zetelen in een stembureau of telbureau (maar ga uiteraard wel stemmen) en wordt BHV dienstweigeraar.

Infopamflet
Inschrijven

Voor alle informatie over deze en andere acties, zoals acties van burgemeesters en gemeenten: Halle-Vilvoorde Komitee.
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)