Open brief aan Eric Van Rompuy

Geachte heer. Wij hebben kennis genomen van uw zienswijze inzake de akkoorden die burgemeesters in de Vlaamse rand zouden afsluiten met bouwpromotoren en vastgoedmakelaars. Het zal U wel duidelijk zijn dat wij uw standpunt in functie van Vlaams volksvertegenwoordiger zien als een al dan niet bewuste beschadiging van de Vlaamse zaak. Of hier partijpolitieke argumenten hebben meegespeeld weten wij niet.

Wij willen ook uw aandacht vragen voor het volgende:

Wederkerigheid is een belangrijke schakel tussen twee gemeenschappen en volkeren. Kan u
mij een gemeente over de taalgrens aanduiden, waar Vlamingen in het Nederlands een
eigendom kunnen kopen bij een Waalse makelaar?Het is niet omdat er nog geen wettelijk kader bestaat, dat gemeentebesturen in de Vlaamse
rand iets onwettig zouden doen door te praten met projectontwikkelaars, met de bedoeling
de verfransing in te dijken. Waarom die beschuldiging? In Wallonië gebeuren andere dingen!
In de Vlaamse rand doen de vzw De Rand en gemeentebesturen zeer grote inspanningen om
cursussen Nederlands te organiseren voor Franstaligen en allochtonen die zich in Vlaanderen
komen vestigen. Over de taalgrens zijn er, voor zover wij weten, geen gelijkaardige
initiatieven.
Welke voorstellen heeft uw partij in het Vlaams parlement reeds gedaan om er voor te
zorgen dat in B-H-V, Vlamingen in geval van medische nood door MUG’s met Nederlandstalig
medisch personeel de eerste zorgen zouden krijgen? Vindt U het normaal dat die Vlamingen
in de meeste gevallen naar Francofone ziekenhuizen worden afgevoerd, waar de
Nederlandse taal bijna een taboe is? Is dit niet veel erger?

Met de meeste achting,

Namens het Vlaams Komitee Druivenstreek – Spoorslag

Henri Otte, Secretaris
Dries Vanhaeght, Voorzitter

pdf versie

(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)