Genoeg!!! – Spoedbetoging Vilvoorde

Spoedbetoging op donderdag 22 april om 19.30 uur aan de Franklin Rooseveltlaan in Vilvoorde.

GENOEG !!!

De communautaire koorts rond de gesprekken die koninklijk onderhandelaar en loodgieter Jean-Luc Dehaene voert i.v.m. BHV loopt de jongste dagen erg hoog op.

De woorden compromis, politieke ruilhandel, toegeving zijn niet uit de lucht. Vlaanderen en de regio Halle-Vilvoorde mogen zich al voorbereiden op het betalen van een al te zware prijs voor een elementair recht. Dehaene dreigt met zijn rondjes gesprekken en onderhandelen de grondwet te herleiden tot een vodje papier. Voor de hoeveelste keer in de geschiedenis?

En wat als Dehaene geen oplossing vindt? Blijkbaar is dat niet zo 'n groot probleem, want om nog wat meer tijd te kopen wordt alweer volop gesproken over nog maar eens een belangenconflict. Voor de vijfde keer, en nu door het Brussels parlement!

Wat gebeurt er ondertussen langs Vlaamse zijde? Men staat erbij en men kijkt ernaar hoe de democratische besluitvorming onder druk en dreigementen van Franstalige politici door Vlaamse politici op een hoopje wordt geveegd.

De werkgroep BHV, die de spreekbuis wil zijn van verontruste, verontwaardigde en boze Vlamingen en vooral van de verontruste, verontwaardigde en boze Vlaams-Brabanders zegt: Het is genoeg geweest!!!

Er is maar een legitieme en evidente oplossing: de federale kamer van volksvertegenwoordigers haar werk laten doen en het Vlaams voorstel tot splitsing van BHV laten stemmen. Dat is democratie, niets meer maar zeker ook niets minder.

Om deze eis kracht bij te zetten organiseert de werkgroep BHV met de steun van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV) een spoedbetoging op donderdag 22 april om 19.30 uur aan de Franklin Rooseveltlaan in Vilvoorde.

De slogan waaronder de spoedbetoging verloopt is kort, krachtig en duidelijk: “Genoeg!!!”.

Geef de Vlaams-Brabanders en heel Vlaanderen uw steun en wees erbij op 22 april. Geef er vooral op een creatieve en ludieke manier gestalte aan uw protest.

Let wel op: politieke vlaggen en kentekens zijn niet gewenst, iedereen protesteert die avond als een verontwaardigd en verontrust Vlaams burger.

Vanaf maandag 19 april kan worden ingeschreven voor bussen naar de spoedbetoging in Vilvoorde. De verschillende buslijnen en meer informatie vindt u weldra op deze pagina (www.burgerzin.be).

 

(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)