TraVo: nieuw studie- en documentatiecentrum voor Vlaamse volksmuziek

Op 30 september 2005 verschenen in het Belgisch Staatsblad de statuten van TraVo, of voluit Studie- en documentatiecentrum voor Traditionele Volksmuziek in Vlaanderen. De vereniging wenst de verschillende facetten van de traditionele volksmuziek uit Vlaanderen op een wetenschappelijk verantwoorde wijze in kaart te brengen, te verzamelen, te conserveren, te inventariseren en de verspreiding ervan te bevorderen: via dans, lied, instrumentale muziek, instrumenten en de gebruiken waarmee deze onderwerpen verbonden zijn.

TraVo wil met andere woorden het aanspreekpunt worden voor al wie zich wil verdiepen in de muzikale tradities van het Vlaamse land. Voorzitter Hubert Boone schreef reeds baanbrekende studies over Vlaamse volksinstrumenten, en wordt bijgestaan door bestuursleden Gilbert Huybens (muziekhistoricus en specialist van het oude liedboek) en Wim Bosmans (conservator aan het Muziekinstrumentenmuseum te Brussel).

Voorlopig draait TraVo uitsluitend op vrijwilligerswerk maar hoopt op een subsidiëring vanwege de Vlaamse overheid in het kader van het volkscultuurdecreet van 1999.

Meer informatie kan men bekomen op volgend adres: TraVo – kamer 03.27 – Parijsstraat 72B – 3000 Leuven.

Sinds kort is het centrum toegankelijk voor het publiek iedere eerste woensdag van de maand, van 14 tot 17u30. Bezoekers kunnen ook een afspraak maken via travo.centrum@hotmail.com en hubertboone@hotmail.com of telefonisch: 016/65.65.85.

Bron: Folkroddels.be

(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: David Joly)