Kinderdagverblijven in de problemen

Kinderdagverblijven die ‘oude’ kinderverzorgsters te werk stellen dreigen in financiële problemen te komen. De oorzaak is een maatregel van Kind en Gezin die niet langer rekening houdt met de anciënniteit van het personeel. Met andere woorden: de kinderverzorgsters zijn te oud en dus te duur.

De kinderdagverblijven die erkend zijn door Kind en Gezin krijgen subsidies. Tot 2001 werden die subsidies bepaald op basis van het loon en anciënniteit van de kinderverzorgsters. Vanaf nu wordt er gewerkt met een enveloppensubsidiëring. Dat bedrag is berekend op een gemiddelde leeftijd. De crèches die het daardoor moeilijker kregen konden in de voorbije vijf jaar rekenen op een bijpassing, maar die wordt nu stopgezet. Dat betekent een financiële aderlating voor kinderdagverblijven die vooral ouder personeel in dienst hebben.

Mensen worden aangemoedigd langer te werken, mensen worden aangemoedigd om voor zachte beroepen te kiezen wegens een groot tekort aan personeel. Misschien zijn we binnenkort genoodzaakt kinderverzorgsters uit Roemenië te laten komen…

(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Micheline Baetens)