Bescherming van graftekens in Tervuren

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft begin april een gunstig advies gegeven aan de bescherming als monument van een aantal graftekens op het kerkhof van Tervuren. Het gaat om de graftekens van Henry van de Velde – Maria Sèthe, het grafteken van Albert Van huffel en de groep van 7 graftekens van de familie Verwilghen.

Henry van de Velde (1863 – 1957) is een van de meest markante figuren uit de architectuurgeschiedenis. Wie een daguitstap naar Tervuren ambieert, kan dankzij de architectuurwandeling ‘Van cottage tot modernisme’ enkele landhuizen in Tervuren bezichtigen waaronder ‘La Nouvelle Maison’ van Henry van de Velde. Hij ontwierp dus ook 4 à 5 graftekens, waaronder deze voor zijn echtgenote Maria Sèthe en voor zichzelf. Meer informatie over de wandeling kunt u bekomen op de Dienst Toerisme van Tervuren.

Het grafmonument van Albert Van huffel, ook een klinkende naam in de geschiedenis van de kunst en de architectuur, is gebouwd met een lichtgele, gevlekte granietsteen in een strakke vorm.

Raphael Verwilghen is vooral bekend voor de wederopbouw van België na de eerste wereldoorlog.

“De deputatie adviseerde gunstig over de bescherming van deze monumenten omwille van het algemeen belang gevormd door hun (architectuur-)historische en artistieke waarde. Door het materiaalgebruik (leisteen, graniet, kalkzandsteen), stijl (art nouveau, art deco, modernistisch) en kwaliteit van uitvoering (verbindingen, typografie), onderscheiden deze graftekens zich van de doorsnee productie na WO II en zijn ze representatief voor de personages waarvan ze de laatste rustplaats markeren. Bouwfysisch zijn de grafstenen in een behoorlijke staat”, aldus gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts.

Bron: Persbericht provincie Vlaams-Brabant
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: David Joly)