Gedragscode Rotterdam

Op dinsdag 17 januari ll. presenteerde de stad Rotterdam (NL) een ‘Rotterdam-code’ voor dagelijkse omgang tussen burgers. Vooral puntje twee uit deze gedragscode (het gebruik van het Nederlands als gemeenschappelijke taal) heeft de aandacht getrokken van de Nederlandse politici en de buitenlandse media.

De Rotterdamse gedragscode omvat volgende punten:
Wij Rotterdammers
1. nemen verantwoordelijkheid voor onze stad en voor elkaar en discrimineren elkaar niet;
2. gebruiken Nederlands als onze gemeenschappelijke taal;
3. accepteren geen radicalisering en extremisme;
4. voeden onze kinderen op tot volwaardige burgers;
5. behandelen vrouwen gelijk aan mannen en met respect;
6. behandelen homoseksuelen gelijk aan heteroseksuelen en met respect;
7. behandelen (anders-) gelovigen en niet-gelovigen gelijk en met respect.

Deze puntjes worden dan verder uitgediept (volledige tekst pdf 537 Kb.).

Zo staat er in puntje 2:

Wij gebruiken Nederlands als onze gemeenschappelijke taal
Analyse
Nog steeds zien we grote groepen Rotterdammers die niet mee kunnen doen omdat ze de taal niet spreken. Onvoldoende beheersing van het Nederlands leidt tot een kloof tussen Rotterdamse burgers. Of het nu is op straat, op het werk, thuis of tijdens gebedsdiensten, het komt te vaak voor dat de een niet begrijpt wat de ander bedoelt. Dat leidt tot onbehagen, vervreemding, angst en tenslotte tot verwijdering. Denk alleen al aan het belang van het Nederlands voor de opvoeding. Hoe kun je je kinderen voorbereiden en op weg helpen in de Nederlandse samenleving, als je de taal niet beheerst en overdraagt. Dat leidt tot verwarring en onzekerheid bij het kind, en achterstand nog voordat het begint deel te nemen aan onze maatschappij.
Het Nederlands is de eerste stap. Voor opvoeden, naar school gaan, studeren, werken, opvoeden, daadwerkelijk participeren. Zonder gemeenschappelijke taal en gemeenschappelijk begrip hebben we geen gemeenschap. Zonder beheersing en gebruik van het Nederlands kunnen we niet meedoen.
Waar houden we ons aan?
1. Nederlands is de gemeenschappelijke taal van Rotterdam. In het openbaar spreken we Nederlands – op school, op het werk, op straat en in het buurthuis.
2. Het is onze verantwoordelijkheid om het Nederlands voldoende te beheersen, of anders om dat te leren.
3. Wij voeden onze kinderen grotendeels in het Nederlands op, zodat zij volop kansen hebben in onze samenleving.

Meerdere ministers en toppolitici uit Nederland hebben zich al uitgesproken om deze gedragscode te veralgemenen naar alle Nederlandse gemeenten.

Ook in de Vlaamse steden en gemeenten moet het mogelijk zijn om een dergelijke gedragscode op te stellen en dit als basis voor een degelijk integratiebeleid. Want voor een vlotte integratie is kennis van het Nederlands inderdaad onontbeerlijk.
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)