Overijse: ex-burgemeester Schamp brein achter programma voor Franstalige partij PLUS

Woensdag 14 december ll. werd in Overijse de Franstalige politieke partij “Union” opgedoekt. Dat lijkt goed nieuws ware het niet dat in de plaats “Plus” werd opgericht, een nieuwe politieke groepering van diezelfde ex-Unionisten. Het grote verschil met het oude Union is wel dat Plus het Vlaamse karakter van Overijse (zogezegd) erkent.

Het Vlaams Komitee Druivenstreek – Spoorslag is echter niet overtuigd van deze gedaanteverwisseling van Union:
• Ten eerste komt deze rijkelijk laat en slechts 10 maanden voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.
• Ten tweede is de drijvende kracht van de “nieuwe” ploeg, Jean-Pierre Audag, vandaag nog altijd de afdelingsvoorzitter van de Franstalige liberalen in Overijse.
• Ten derde is het overduidelijk dat Union – na 18 jaar in de oppositie gezeten te hebben – deze stap enkel en alleen neemt om in aanmerking te kunnen komen voor machtsdeelname bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen.
• Tenslotte zijn wij ten zeerste benieuwd voor welke partij sommige van deze ex-Unionisten zullen opkomen bij de komende provincieraadsverkiezingen in Vlaams-Brabant. Toch niet voor “Union des Francophones (UF)” zeker, de Franstalige kieslijst uit Vlaams-Brabant die deelneemt aan de Vlaamse en provinciale verkiezingen?

Plus is voor het VKD dus niet meer dan oude wijn in nieuwe zakken. De enige bedoeling van Plus bestaat erin zich “verkoopbaar” te maken voor andere partijen. Bijvoorbeeld voor CDOv (Christen Democraten Overijse), een CD&V scheurlijst onder leiding van ex-burgemeester Eric Schamp. Diezelfde Schamp heeft er eind oktober trouwens nog voor gezorgd dat de vier lokale VLD-verkozenen samen met de twee mandatarissen van de lijst van Schamp en de 9 gemeenteraadsleden van Union een petitie ondertekenden gericht tegen een beslissing van het schepencollege, waar de VLD zelf deel van uitmaakt. Die betwiste beslissing was de dagvaarding van de uitbater van een illegaal aangelegd golfterrein, waarvan de voorzitter trouwens diezelfde Eric Schamp is en waar heel wat Union-politici kind aan huis zijn.

Bovendien heeft Eric Schamp – zo blijkt nu – zeer duidelijk de hand in de perstekst van “Plus”! Deze perstekst is immers doorgestuurd als een Word bestand, en dankzij Microsoft kunnen we de auteur achterhalen. Het volstaat immers de perstekst te openen, het menu Bestand (of File) te openen, Eigenschappen (of Properties) aan te klikken en dan met de muis op Samenvatting (of Summary) te klikken. Als auteur ziet men dan ‘ericschamp’ en als bedrijf ‘ibgebim’. Eric Schamp is inderdaad Adjunct Directeur-Generaal bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM).

Voor het Vlaams Komitee Druivenstreek is de zaak nu overduidelijk: Schamp en zijn CDOv willen samenwerken met Plus, dat gewoon een synoniem is voor het oude Union! De echte Vlaamse partijen in Overijse moeten nu dringend duidelijkheid verschaffen: zijn zij bereid om samen te werken met de pseudo-Vlaamse lijst “Plus”? De Overijsenaren hebben immers recht op duidelijkheid omtrent wie nu eigenlijk het Vlaamse karakter van de gemeente wil versjacheren. Het VKD zal daarom alle Vlaamse partijen in Overijse aanschrijven met de vraag of “Plus” voor hen nog in aanmerking komt voor enige vorm van samenwerking: van mogelijke kartelpartner tot eventuele coalitiepartner. Hun antwoorden zullen we dan in ons volgende nummer van Spoorslag publiekelijk bekend maken.
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: )