Thuiszorg – Verlenging van de carenztijd

THUISZORG – Verlenging van de carenztijd
Zwaar zorgbehoevende mensen in een thuiszorgsituatie kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen van de Vlaamse Zorgverzekering. Zorgbehoevenden die vermoeden dat zij in aanmerking komen voor deze tegemoetkoming van de Vlaamse Zorgverzekering, nemen daarvoor het best contact op met de sociale dienst van hun ziekenfonds. Met behulp van een bepaalde schaal komt dan een maatschappelijk assistent vaststellen of je voldoet aan de voorwaarden. Mensen die voldoen aan de voorwaarden – waarvan de criteria zeer streng zijn – krijgen daarvan per brief de positieve beslissing.

Momenteel moet men vanaf de maand van de aanvraag drie maanden wachten eer men de premie krijgt. Dit wordt ‘carenztijd’ genoemd.

De meerwaarde van deze wachttijd ontgaat de aanvragers. Van zodra is aangetoond dat iemand in aanmerking komt voor de vergoeding, is het niet logisch die persoon nog drie maanden te laten wachten op de eerste vergoeding.

Iemand die zwaar zorgbehoevend is, heeft geen inkomen meer uit arbeid. Bovendien investeert de mantelzorger die de zorgbehoevende bijstaat, vaak veel tijd in de zorg, waardoor veel mantelzorgers geen voltijdse job meer uitoefenen en dus ook zij inkomen derven. En zoals iedereen weet, kost ziek zijn heel veel geld! Mensen in een thuiszorgsituatie kunnen dus doorgaans de extra financiële hulp van de Vlaamse Zorgverzekering goed besteden.

De Vlaamse Overheid gaat er echter van uit dat ze omwille van de vergrijzing in de toekomst besparingen zal moeten uitvoeren in de Vlaamse Zorgverzekering. Een van de denkpistes is om de carenztijd te verlengen tot vier maanden, zowel voor mensen in een thuiszorgsituatie als voor rusthuisbewoners.

De vergoeding vanuit de Vlaamse Zorgverzekering voor zorgbehoevenden die thuis verblijven, wordt dit jaar verhoogd met 5 euro en gaat dus van 90 euro in 2005, naar 95 in 2006. Enerzijds steunt de overheid mensen in een thuiszorgsituatie door de vergoeding te verhogen. Anderzijds ontmoedigt de overheid dergelijke zorg door te overwegen het ontvangen van de vergoeding uit te stellen. Een broek- vestzak operatie dus.
Micheline Baetens – 6 januari 2006

(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Micheline Baetens)