VLD-afdeling Overijse doorbreekt cordon sanitaire… tegen Franstalige lijst Union

Onder de Vlaamse partijen in de Vlaamse Rand rond Brussel bestaat er een stilzwijgende afspraak dat er niet wordt samengewerkt met Franstalige partijen. Dat akkoord werd vijf jaar geleden een eerste keer doorbroken door Jean-Luc Dehaene in Vilvoorde.

Een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen doet de VLD-Overijse het nog eens dunnetjes over. Op aansporing van oud-burgemeester Eric Schamp ondertekenden de vier lokale VLD-verkozenen samen met de twee mandatarissen van de lijst van Schamp zelf en de 9 gemeenteraadsleden van de Franstalige lijst Union deze week een petitie gericht tegen een beslissing van het schepencollege, waar de VLD zelf deel van uitmaakt. De betwiste beslissing – die dateert van 5 september – is de dagvaarding van de uitbater van een illegaal aangelegd golfterrein, waarvan de voorzitter trouwens diezelfde Eric Schamp is en waar heel wat Union-politici kind aan huis zijn.

Vorige week beschuldigde diezelfde VLD – Vlaams en Liberaal – de tegenstanders van het golfterrein in de lokale editie van de Burgerkrant van “extreem vlaamse neoconservatieven” en “extremisten” te zijn “die hun eigenbelang boven het principe van de rechtsstaat stellen” en wel eens een “verborgen communautair getinte agenda” zouden kunnen hebben.

Samen met Union en de scheurlijst van ex-burgemeester Schamp heeft de VLD op dit ogenblik 15 van de 27 verkozenen. Het stemt tot nadenken dat de VLD op minder dan een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen bereid is een alternatieve meerderheid te vormen met de Franstaligen. De VLD speelt hier met vuur. Wij hopen dat de nationale VLD-leiding de plaatselijke afdeling zal terugfluiten.

(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: )