Lutgartprijs 2016: Luk Stouffs

Op zaterdag 25 juni 2016 werd voor de eerste keer de Lutgartprijs – verbondenheid, authenticiteit en trouw – uitgereikt, een gemeenschappelijk initiatief van vzw Tropiscala en vzw Vlaams Komitee Druivenstreek. De laureaat is Luk Stouffs, gemeentesecretaris op rust van de Gemeente Overijse.

De Lutgartprijs 2016 in pdf de afbeelding is naar een gravure van Paul De Bruyne (1954). Lutgart met een Vlaamse Leeuw schild, de IJzertoren en een blauwvoet. De integrale tekst staat hieronder en daaronder enkele foto’s van de prijsuitreiking. (meer sfeerbeelden van Vlaams Café, Tropiscala en academische zitting volgen weldra) Maar eerst een woordje uitleg over Lutgart en Luk.

Lutgart

Lutgart van Tongeren, Sint-Lutgardis, (1182-1246) werd in de 19e eeuw de patroonheilige van de Vlaamse Beweging. Dit omdat ze volgens de legende, geen Frans wou leren, ze wou geen hoofd van een Waalse abdij worden, een ‘Flamingante avant la lettre’. Meer info bij WT tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging (pdf). Een korte versie kan u vinden bij Davidsfonds Hever-Schiplaken-Boortmeerbeek, Ruilclub Genk, Heiligen.net of Wikipedia.

Luk Stouffs

40 jaar werkzaam bij de Gemeente Overijse, waar hij als gemeentesecretaris zorgde voor de organisatie van de gemeentelijke diensten. Voor de buitenwereld iets wat op de achtergrond – de politieke machthebbers staan veel liever in de schijnwerpers – waakte Luk er steeds over dat het Nederlandstalig karakter van de gemeente werd gevrijwaard wat betreft bestuurlijke aangelegenheden. Ook in het verenigingsleven heeft Luk zijn verdiensten wat betreft authenticiteit en verbondenheid. Dit door onder meer zijn inzet voor het verbroederingscomité van Overijse en De Berken.

Zij die ooit het bureau van Luk betraden kunnen het beamen, tijdens het uitoefenen van zijn ambt was hij een flamingant. Zo stond centraal op de schouw achter zijn bureau een bierpul met de tekst ‘Ik ben Vlaming en daar ben ik fier op’, alle gesprekspartners wisten meteen waar ze aan toe waren.

De dag van de prijsuitreiking waren er meerdere regenbuien, Luk had dan ook een paraplu mee. Op zich een onopvallende zwarte paraplu met grijze versiering, maar wie goed keek, zag de vele Vlaamse Leeuwen in die grijze versieringen. Ook ondergetekende heeft zo een paraplu, ooit ontvangen van Luk ten tijde van mijn werkzaamheden bij de Gemeente Overijse. De exacte omstandigheden ontgaan me, maar het was vermoedelijk ten tijde van ‘Splits BHV – steun de burgemeesters’ campagne. Burgemeester Dirk Brankaer, was één van de protagonisten bij de acties voor de splitsing van kieskring en gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Burgemeester Brankaer kon vooral schitteren dankzij de steun, organisatie en raadgeving van onze laureaat van de Lutgartprijs: Luk Stouffs.

Lutgartprijs

Verbondenheid, authenticiteit en trouw

Ingesteld als erkenning van verdienstelijkheid van personen of verenigingen voor het behoud en de bevordering van het Vlaams karakter en de landelijke eigenheid van de Groene Gordel.

Met een knipoog naar Lutgart van Tongeren, patroonheilige van de Vlaamse Beweging, die in alle nederigheid door haar volstrekte trouw aan het eigene, de machtigen van haar tijd (12e eeuw) wist te overtuigen van het belang van moedertaal en volksverbondenheid.

Luk Stouffs

Gelauwerd voor zijn jarenlange trouwe dienst als gemeentesecretaris van de Gemeente Overijse. In deze functie heeft hij wars van alle politieke invloed op een consistente manier het Nederlandstalig en landelijk karakter van Overijse gewaarborgd.

Uitgereikt tijdens het Feest van de Vlaamse Gemeenschap.
Overijse, zaterdag 25 juni 2016

(getekend)

Koenraad Dekens
vzw Tropiscala

Dries Vanhaegt
vzw Vlaams Komitee Druivenstreek