Taxeren van documenten en foto’s tijdens Erfgoeddag 2007

Op 22 april 2007 vindt de zevende editie plaats van Erfgoeddag met als thema ‘de waarde(n) van erfgoed’.

Iets krijgt pas de stempel van cultureel erfgoed door de waarde die we er als gemeenschap of als individu aan toekennen. Dit kan zowel een emotionele waarde, een wetenschappelijke waarde, een folkloristische waarde, een familiale waarde, een economische waarde… zijn. Erfgoeddag wil vooral uitvissen wat de meerwaarde van het erfgoed is voor de gemeenschap en voor de individuele levenskwaliteit.

De heemkundige kring ‘De Beierij van IJse’ wil haar steentje bijdragen door alle belangstellenden te helpen bij het taxeren van documenten en foto’s. Vrijwilligers van de kring geven raad bij en uitleg over de geschiedkundige waarde van de voorgelegde stukken. Het belang ervan, de betekenis en de rijkdom met het oog op het schrijven van streek- en familiegeschiedenis staan centraal. Dank zij het bestuderen van ogenschijnlijk ‘gewone’ documenten en foto’s kan het verleden beter gekend worden. Alle sporen uit het verleden hebben een historische waarde. Het ‘onschatbare’ erfgoed willen we onder de loep nemen. Hoe? Door het te inventariseren, door het verhaal te noteren dat erachter schuilt, door te vertellen hoe het document tot stand kwam, door duidelijk te maken waarvoor het diende… door te wijzen op de ‘waarde’ voor het heemkundig onderzoek.

Plaats van afspraak: Gemeentelijke Bibliotheek, Begijnhofplein te Overijse van 10u tot 16u en vergeet niet je foto’s en ‘oude papieren’ mee te brengen!

Neem ook eens een kijkje op http://www.beierij.be
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: David Joly)