De Lijn drijft de spot met de Vlamingen in de Vlaamse rand rond Brussel!

Dat de directie van De Lijn het niet te nauw neemt met de taalgevoeligheid in de druivenstreek weten we allang. Zo is er in onze streek reeds lang consternatie over de tweetalige bestemmingsaanduidingen vooraan op de lijnbussen die Brussel aandoen. De verantwoordelijke minister Kathleen Van Brempt zou onlangs nu toch beslist hebben om die te laten vervangen door eentalig Nederlandse aanduidingen, hoewel dat dus nog niet meteen in de praktijk zichtbaar zal zijn.

Ook het taalgebruik van de chauffeurs van De Lijn laat echter te wensen over. Dikwijls wordt je in Overijse of Hoeilaart begroet met een “goedendag / bonjour”; in uitzonderlijke gevallen laat men het Nederlands zelfs vallen en krijg je een “bonjour” of “bonsoir” voorgeschoteld. Niet echt een voorbeeld om anderstaligen aan te zetten tot integratie natuurlijk…

Maar De Lijn weet blijkbaar niet van ophouden, want nu zijn de nieuwe uurroosters voor 2006 in heel onze regio tweetalig voor alle bussen die van en naar Brussel rijden. Deze uurroosters zijn vrij te verkrijgen in de infobakjes op elke bus. In antwoord op een mondelinge vraag van provincieraadslid Jan Laeremans tijdens de provincieraad van 7 maart ll. heeft de verantwoordelijke gedeputeerde Toine De Coninck beloofd dat de deputatie hierover een protestbrief zal schrijven naar de directie van De Lijn.

Het laatste, toch wel trieste “hoogtepunt” in heel deze affaire is dat er nu ook al eentalig Franse folders door De Lijn worden verspreid op het traject Hoeilaart – Overijse – Huldenberg – Leuven, een lijn die nota bene uitsluitend Nederlandstalige gemeenten bedient! Een Vlaams overheidsbedrijf, dat met flink wat Vlaams belastinggeld wordt gesubsidieerd, werkt dus dagelijks actief mee aan de verfransing van het straatbeeld in de Vlaamse rand rond Brussel. Waar zijn we in godsnaam mee bezig, vraag je je dan af?! Een ding is zeker: dit kan niet meer door de beugel!

Het wordt dus echt wel eens tijd dat er schoon schip wordt gemaakt binnen de directie van De Lijn. De verantwoordelijke voogdijminister Kathleen Van Brempt moet haar verantwoordelijkheid opnemen, want deze situatie kan de druivenstreek niet meer dulden. Als de Vlaamse regering het echt meent met haar beleid in de Vlaamse rand rond Brussel, dan moet ze dat beleid ook consequent op alle vlakken doortrekken! Anders draagt ze alleen maar water naar de zee…
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: )