De VUB-politicologen kunnen het liegen niet laten …

Nog geen 24 uur zijn verstreken sinds mijn vorig artikel en wat ik voorspelde komt uit: de VUB-politicologen liegen met cijfers. Geen manipulatie met het kanton Lennik, maar wel een waarschuwing dat er Vlaamse zetels zouden verloren gaan indien de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde gesplitst wordt.

Twee zetels minder bij splitsing B-H-V (vrtnieuws.net)

Volgens de VUB-politicologen zou bij een splitsing van BHV geen Vlaamse zetel in Brussel gehaald worden. Ik weet niet waar deze politicologen de afgelopen jaren hebben uitgehangen, maar er is al jarenlang een voorstel van de burgemeesters. Een voorstel dat net moet voorkomen dat er Vlaamse zetels (in Brussel) zouden verloren gaan. In het voorstel van de burgemeesters staat dat er lijstverbinding (ook wel apparentering genaamd) is tussen enerzijds de Vlaamse stemmen in Brussel en de stemmen in Vlaams-Brabant, anderzijds tussen de Franstalige stemmen in Brussel en de stemmen in Waals-Brabant.

Lijstverbinding was heel normaal bij de vroegere kleine kiesomschrijvingen en ook op de dag van vandaag wordt dit nog toegepast op BHV en Leuven aan Vlaamse zijde en tussen BHV en Waals-Brabant anderzijds. De zetel van Groen! in BHV en de zetel van Lijst Dedecker in Leuven is trouwens te danken aan deze lijstverbinding.

De Raad van State heeft het voorstel van de burgemeesters bovendien rechtsgeldig bevonden. En om dit voorstel te stemmen heeft men geen tweederde meerderheid nodig, een gewone meerderheid volstaat. De splitsing van BHV maakt bijgevolg geen deel uit van een eventuele staatshervorming, waarvoor wel een 2/3 meerderheid noodzakelijk is. En dus kunnen en mogen er geen compensaties betaald worden voor het splitsen van BHV.

De tweede Vlaamse zetel die zou verloren gaan, becijferden de proffen door er van uit te gaan dat de Franstaligen in Vlaams-Brabant met een eenheidslijst zouden opkomen en alle Franstalige stemmen naar deze lijst gaan. Met deze eenheidslijst zouden ze 2 zetels behalen i.p.v. de ene zetel die MR nu al behaalde in Halle-Vilvoorde.

Voor de Vlaamse verkiezingen komen de Franstaligen in Vlaams-Brabant al op met de eenheidslijst UF. Deze lijst heeft een verkozene in het Vlaamse parlement. In 2004 behaalde UF 40283 stemmen. Terwijl er nu in Halle-Vilvoorde 81815 Franstalige stemmen zijn uitgebracht. De verfransing neemt fors toe in Halle-Vilvoorde, maar op 3 jaar tijd is er geen verdubbeling van de Franstaligen.

Een eenheidslijst haalt dus bijlange na niet alle Franstalige stemmen binnen. En mensen die bijvoorbeeld op Ecolo zouden stemmen, gaan eerder op Groen! stemmen dan op een hoofdzakelijk liberale UF lijst. Dezelfde redenering geldt voor andere strekkingen.

Daarenboven is het niet eens zo vanzelfsprekend dat de Franstaligen zich verzamelen op een eenheidslijst. Bij de recentste verkiezingen in Overijse, kwamen de Franstaligen ook in gespreide orde voor de dag.

En naast een Franstalige frontvorming kunnen er ook in het Vlaamse landschap zich nog vele verschuivingen voordoen. Wie weet komt er een kartel SPa-Groen-Spirit of een soort Forza Flandria? Kortom met de huidig uitgebrachte stemmen, kunnen veel berekeningen gemaakt worden, maar hieruit kan men geen sluitende conclusies trekken.

Dus voor alle duidelijkheid, er gaan geen Vlaamse zetels verloren als we BHV splitsen. En de splitsing van BHV dient te gebeuren zonder enige toegeving aan de Franstaligen. En laat u niets anders wijsmaken door 'geleerde' proffen die deel uitmaken van de Belgicistische Paviagroep.

Meer info:
Splitsing BHV leidt niet noodzakelijk tot zetelverlies
Splitsing BHV = 2 Vlaamse zetels minder
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)