Wie is er hier ook alweer niet solidair…?

Volgens EU Commissaris voor Ontwikkelingssamenwerking Louis Michel zal het Europese Ontwikkelingsfonds (EOF) voor de periode 2008 tot 2013 meer dan 400 miljoen euro voorzien voor de economische ontwikkeling van Kongo. (De Tijd – 29/07/2006)
Dit bedrag zal betaald worden door 455 miljoen Europeanen. In dezelfde periode zullen, tenzij er drastisch iets verandert, 6 miljoen Vlamingen 55.000 miljoen euro (of 55 miljard euro) betalen aan Wallonië.
Het klinkt nog hallucinanter als het wordt berekend per persoon: 9166 euro per Vlaming tegenover 0,879 euro per Europeaan. Wie is er hier ook alweer niet solidair…?
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Luk Vandeuren)