Burgemeesters Halle-Vilvoorde eisen splitsing zonder compensaties

De Conferentie van Burgemeesters van Halle-Vilvoorde herhaalt in een mededeling haar eis dat de kieskring en het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde moeten gesplitst worden zonder Vlaamse compensaties. De mededeling is ondertekend door de burgemeesters Michel Doomst (Gooik), Leo Peeters (Kapelle-op-den-Bos), Dirk Brankaer (Overijse), Willy De Waele (Lennik) en Lieve Vanlinthout (Sint-Pieters-Leeuw).

lees meer:
http://www.ovv.be/page.php?ID=2044
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=DMF29092007_063
http://www.hln.be/hln/alg/pag/hln_index.jsp?p_page=belgie&p_cat=verkiezingen_2007&p_artid=598944&p_scherm=1&p_page_nr=1
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)

BHV, het uur van de waarheid nadert

Het politieke jaar komt weer stilletjes aan op gang. En voor zover de regeringsonderhandelingen/verkenningsopdrachten/ formatievorming geen stokken in de wielen steken, lijken de splitsingsvoorstellen van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde eindelijk ter sprake te komen in de commissie binnenlandse zaken (http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=|comm&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/agenda/comagenda.cfm?pat=PROD-commissions-v1&type=full&com=739-002_00#Woensdag ). Nu is het nog wachten op gesprekken over de splitsing van het gerechtelijke arrondissement, want 'splitst BHV' staat ook voor de splitsing van het gerechtelijke arrondissement.

Met de splitsing van het gerechtelijke arrondissement komt er dan hopelijk ook een einde aan de tweetalige praktijken van bepaalde advocatenkantoren in Overijse/Druivenstreek/Vlaamse rand. En verdienen de criminaliteit en overtredingen in Halle-Vilvoorde wel de benodigde aandacht van het gerecht. Eindelijk een einde aan seponering en uitstel van rechtszaken door Brusselse rechters, omdat ze de problemen in de Vlaamse rand niet de moeite waard vinden, waardoor georganiseerde misdaadbendes en illegale franskiljonse clubs ongestoord hun activiteiten verder kunnen zetten.

Op de recentste gemeenteraad van Overijse, hebben de Vlaamse raadsleden trouwens enkele krachtige signalen gegeven aan de onderhandelende politiekers ( http://www.newsfromflanders.com/n/lees.php?ID=5145 ). De Vlaamse partijen stemden eensgezind tegen een uitbreiding van Brussel en daarenboven stelden ze duidelijk dat er van compensaties geen sprake kan zijn. Ook niet van een inschrijvingsrecht in Brussel.

Wat is dit inschrijvingsrecht? Wel, met een inschrijvingsrecht zouden mensen die in de Vlaamse rand wonen en dit wensen, kunnen gaan stemmen in Brussel en dus ook voor Brusselse/Waalse politici kunnen kiezen. Het gevolg hiervan is dat deze politiekers nog steeds stemmen zullen komen ronselen in de Vlaamse rand en zo zullen er in verkiezingstijden nog steeds verderfelijke folders van Franstalige oproerkraaiers/politici in uw en mijn brievenbus belanden. En bijgevolg zou een eventuele splitsing van BHV echt slechts een symbooldossier zijn. En kunnen de Franstalige politici ongestoord verder gaan met het verfransen van de Vlaamse rand.

Kortom: splits BHV zonder ook maar een enkele toegeving. Vlamingen, vorm een front, over alle partij- en ideologische grenzen heen.

Tot slot maan ik de Vlamingen ook aan om niet alleen naar de politici te kijken, maar zelf ook actie te ondernemen, zodat de Belgicistische pers, niet langer om de groeiende Vlaamse identiteit en het onafhankelijkheidsstreven heen kan. Hang uw Vlaamse Leeuw buiten: http://www.randbelangen.org/?p=470 en kom massaal opdagen op de betoging in Rode (zo 7 oktober) om duidelijk te maken dat het tijd is voor onze onafhankelijkheid: http://www.randbelangen.org/?p=468
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)

De VUB-politicologen kunnen het liegen niet laten …

Nog geen 24 uur zijn verstreken sinds mijn vorig artikel en wat ik voorspelde komt uit: de VUB-politicologen liegen met cijfers. Geen manipulatie met het kanton Lennik, maar wel een waarschuwing dat er Vlaamse zetels zouden verloren gaan indien de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde gesplitst wordt.

Twee zetels minder bij splitsing B-H-V (vrtnieuws.net)

Volgens de VUB-politicologen zou bij een splitsing van BHV geen Vlaamse zetel in Brussel gehaald worden. Ik weet niet waar deze politicologen de afgelopen jaren hebben uitgehangen, maar er is al jarenlang een voorstel van de burgemeesters. Een voorstel dat net moet voorkomen dat er Vlaamse zetels (in Brussel) zouden verloren gaan. In het voorstel van de burgemeesters staat dat er lijstverbinding (ook wel apparentering genaamd) is tussen enerzijds de Vlaamse stemmen in Brussel en de stemmen in Vlaams-Brabant, anderzijds tussen de Franstalige stemmen in Brussel en de stemmen in Waals-Brabant.

Lijstverbinding was heel normaal bij de vroegere kleine kiesomschrijvingen en ook op de dag van vandaag wordt dit nog toegepast op BHV en Leuven aan Vlaamse zijde en tussen BHV en Waals-Brabant anderzijds. De zetel van Groen! in BHV en de zetel van Lijst Dedecker in Leuven is trouwens te danken aan deze lijstverbinding.

De Raad van State heeft het voorstel van de burgemeesters bovendien rechtsgeldig bevonden. En om dit voorstel te stemmen heeft men geen tweederde meerderheid nodig, een gewone meerderheid volstaat. De splitsing van BHV maakt bijgevolg geen deel uit van een eventuele staatshervorming, waarvoor wel een 2/3 meerderheid noodzakelijk is. En dus kunnen en mogen er geen compensaties betaald worden voor het splitsen van BHV.

De tweede Vlaamse zetel die zou verloren gaan, becijferden de proffen door er van uit te gaan dat de Franstaligen in Vlaams-Brabant met een eenheidslijst zouden opkomen en alle Franstalige stemmen naar deze lijst gaan. Met deze eenheidslijst zouden ze 2 zetels behalen i.p.v. de ene zetel die MR nu al behaalde in Halle-Vilvoorde.

Voor de Vlaamse verkiezingen komen de Franstaligen in Vlaams-Brabant al op met de eenheidslijst UF. Deze lijst heeft een verkozene in het Vlaamse parlement. In 2004 behaalde UF 40283 stemmen. Terwijl er nu in Halle-Vilvoorde 81815 Franstalige stemmen zijn uitgebracht. De verfransing neemt fors toe in Halle-Vilvoorde, maar op 3 jaar tijd is er geen verdubbeling van de Franstaligen.

Een eenheidslijst haalt dus bijlange na niet alle Franstalige stemmen binnen. En mensen die bijvoorbeeld op Ecolo zouden stemmen, gaan eerder op Groen! stemmen dan op een hoofdzakelijk liberale UF lijst. Dezelfde redenering geldt voor andere strekkingen.

Daarenboven is het niet eens zo vanzelfsprekend dat de Franstaligen zich verzamelen op een eenheidslijst. Bij de recentste verkiezingen in Overijse, kwamen de Franstaligen ook in gespreide orde voor de dag.

En naast een Franstalige frontvorming kunnen er ook in het Vlaamse landschap zich nog vele verschuivingen voordoen. Wie weet komt er een kartel SPa-Groen-Spirit of een soort Forza Flandria? Kortom met de huidig uitgebrachte stemmen, kunnen veel berekeningen gemaakt worden, maar hieruit kan men geen sluitende conclusies trekken.

Dus voor alle duidelijkheid, er gaan geen Vlaamse zetels verloren als we BHV splitsen. En de splitsing van BHV dient te gebeuren zonder enige toegeving aan de Franstaligen. En laat u niets anders wijsmaken door 'geleerde' proffen die deel uitmaken van de Belgicistische Paviagroep.

Meer info:
Splitsing BHV leidt niet noodzakelijk tot zetelverlies
Splitsing BHV = 2 Vlaamse zetels minder
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)

De verfransing zet zich verder…

De verkiezingen zijn achter de rug en het moge duidelijk zijn dat de partijen met een duidelijk Vlaams profiel de beste zaken hebben gedaan.

Tot zover het goede nieuws, want wederom blijkt uit de verkiezingsresultaten dat de verfransing zich stevig door zet en dit in heel Halle-Vilvoorde. In Brussel is het zelfs zoeken met een vergrootglas naar stemmen voor de Vlaamse partijen.

Al zal VUB-politicoloog Kris Deschouwer wel weer een manier vinden om dit met veel bombarie te weerleggen. Professor Deschouwer is de 'geleerde' professor die na de gemeenteraadsverkiezingen poneerde dat de verfransing, verbrusseling, ontnederlandsing – of hoe men het ook wil benoemen – van de Vlaamse rand zich niet verder voortzette. Hiervoor moest hij de stemmen van het meertalige gedrocht CDOv-Blauw-Plus in Overijse bij de Vlaamse stemmen rekenen. Nochthans hanteerde hij 3 categorieën: Nederlandse lijsten, Franstalige lijsten en tweetalige lijsten. En toegegeven, CDOv-Blauw-Plus, maakte reclame in 3-talen (Nederlands, Frans en Engels) en is dus volgens de strikte definitie van Deschouwer niet tweetalig. Maar iedere persoon met 2 gram gezond verstand beseft dat dit totaal geen Vlaamse partij is.

Om deze keer Deschouwer voor te zijn: het kanton Lennik is het enige kanton waar de Franstalige partijen verlies boeken ten opzichte van 2003. MAAR, in 2003 werden de stemmen van de Belgen in het buitenland bij dit kanton gevoegd, terwijl deze nu een eigen kanton hebben (Kanton speciaal BuZa: Brussel-Halle-Vilvoorde). En in dit kanton merken we dat de overgrote meerderheid van de stemmen gaat naar de Franstalige partijen. Dus voor alle duidelijkheid, het kanton Lennik van 2007 valt totaal niet te vergelijken met dit van 2003.

Zodus, de verfransing zet zich in heel Halle-Vilvoorde stevig door. En wat mogelijk nog meer verontrustend is, is de score van Olivier Maingain (lijsttrekker van MR in BHV): 45.439 stemmen. Ter vergelijking: Herman Van Rompuy (lijsttrekker van CD&V/N-VA in BHV): 31.403 stemmen. De heer Maingain is de frontman van het anti-Vlaamse FDF. Om enkele van de eisen van het FDF te schetsen: uitbreiding Brussel, uitbreiding faciliteiten, ondertekening minderhedenverdrag, inschrijvingsrecht in Brussel, … Allemaal zaken om de verfransing in Halle-Vilvoorde verder te bewerkstelligen.

Mocht de MR deel uitmaken van de volgende coalitie, dan zal de fransdolle stemmentrekker Maingain zijn electoraal succes vertaald willen zien in toegevingen van de Vlamingen. Zeker voor de splitsing van BHV zal hij absurde eisen stellen. En dit terwijl het niet splitsen van BHV al decennia lang een onrecht is voor de Vlamingen. Of zoals Francis Stroobants het verwoordde op de spoedmeeting in Halle: ‘De Vlaams-Brabanders vragen een behandeling zoals hun vrienden in de kiesomschrijving Leuven. Zo eenvoudig is dat. En als daarvoor iets moet gegeven worden, dan staan wij, Vlaams-Brabanders klaar om een geschenk in ontvangst te nemen: schadeloosstelling voor 44 jaar discriminatie door Franstalige toppolitici’.

Het is nu de taak aan de Vlaamse politici om het been stijf te houden: geen toegevingen en woord houden! Splitsing kieskring BHV (Kamer, Senaat, Europa), splitsing gerechtelijk arrondissement Brussel, NEEN tegen een groter Brussel, NEEN tegen de uitbreiding van de faciliteiten, NEEN tegen het minderhedenverdrag, NEEN tegen de versoepeling van de taalwetten, NEEN tegen het inschrijvingsrecht, NEEN tegen de paritaire senaat, JA voor compensaties voor de Vlamingen voor 4 decennia onrecht, JA voor een verregaande defederalisering. Naast deze slogans, zullen de (lokale) Vlaamse politici ook vele andere maatregelen moeten nemen om de verfransing van de Vlaamse rand tegen te gaan en zelfs terug te dringen.

En blijven de Franstaligen dwars liggen, dan kan hun ergste nachtmerrie sneller bewaarheid worden dan hun lief is: het Vlaamse parlement dat een onafhankelijke Vlaamse staat uitroept, nu of na de verkiezingen van 2009…

meer info:
De nederlaag van paars in Vlaanderen is een overwinning voor de bevolking van Halle-Vilvoorde
Open brief van TAK naar aanleiding van nieuwe groei Franstalige partijen in Halle-Vilvoorde
Zware vooruitgang Franstaligen in Halle-Vilvoorde – Sterke terugval Nederlandstalige partijen in Brussel
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)

Franstalige benamingen voor Vlaamse gemeenten blijven dan toch behouden

Enige tijd geleden besliste de Vlaamse regering om de Franstalige benamingen van Vlaamse gemeenten als officiële schrijfwijze af te schaffen: http://www.spoorslag.org/?a=artikel&id=68 . Toen dit ontwerp-besluit werd voorgelegd aan de wetgevende kamer van de Raad van State, gaf deze hierover een negatief advies.

Het advies stelt dat de Vlaamse regering enkel bevoegd is over de schrijfwijze, maar niet over de benaming van de gemeenten. Deze bevoegdheid komt, nog volgens het advies van de Raad van State, toe aan het Vlaams parlement. Anderzijds beweert het advies dat Vlaanderen hierover helemaal niet bevoegd is in de faciliteitengemeenten. Nochthans stellen zowel de studie Boes als de studie Veny dat dit wel degelijk tot de Vlaamse bevoegdheden behoort.

Ondanks het feit dat het slechts om een advies van de Raad van State gaat, en dit advies wordt tegengesproken door professoren allerhande, bindt Vlaams minister Marino Keulen (Open VLD) in: “Het lijkt mij evenwel duidelijk dat het besluit zoals het was voorbereid en principieel werd goedgekeurd, niet meer vatbaar is voor verdere afhandeling, zeker rekening houdend met het feit dat het niet aan de Vlaamse Regering maar aan het Vlaams Parlement toekomt om de benamingen van de gemeenten bij decreet vast te stellen”.

De meerderheidspartijen van het Vlaamse parlement lijken echter niet geneigd om eerstdaags een decreet hieromtrent ter stemming voor te leggen en dus blijven we in Vlaanderen zitten met officiële Franstalige benamingen zoals Anvers, Tirlemont, Gand, Espierres-Helchin en Rhode-Saint-Genèse.

En dan is men verbaasd als de verfransing in gans Vlaanderen blijft toenemen…

Meer info:
http://www.ovv.be/page.php?ID=1163
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/handelingen_commissies/2006-2007/c0m184bin15-08052007.pdf (zowat halverwege het document)
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)

Vlaamse acties: doe ook mee!

De stakingen zijn in het land, dus er komen verkiezingen aan. Maar ook de Vlaams voelende burgers laten van zich horen.

Allereerst zijn er uiteraard de ongrondwettelijke en discriminerende verkiezingen in Vlaams-Brabant. De enige provincie met 2 kieskringen, waarvan 1 kieskring zelfs over de provincie- en gewestgrenzen heen gaat. Jawel, het beruchte Brussel-Halle-Vilvoorde.

Ondanks het feit dat alle Vlaamse partijen in min of meerdere mate voorstander zijn van de splitsing van BHV, ondanks een vernietigend arrest van de hoogste rechtbank van het land, ondanks jarenlang actie voeren door de Vlaamse Beweging, blijft dit gedrocht tot op heden bestaan.

Daarom weigeren 24 burgemeesters de komende verkiezingen te organiseren, maar ook u kan uw steentje bijdragen door bvb. dienstweigeraar te worden: u weigert te zetelen in een stem- of telbureau, maar u brengt uiteraard wel uw Vlaamse stem uit. Ingeschreven dienstweigeraars worden juridisch en financieel bijgestaan indien dit nodig zou zijn (heel kleine kans). Maar u kan nog op meer manieren van u laten horen, stuur een e-kaart naar de politici, maak zoals ik reclame voor deze acties en/of teken de petitie. Ook is er de donderdag voor de verkiezingen (7 juni) een spoedmeeting in Halle.

Webstek: http://www.burgerzin.be/

Doe mee: http://www.burgerzin.be/doemee.php

Schrijf u in als dienstweigeraar: http://haviko.org/cgi-bin/antwoord.cgi

Teken de petitie: http://www.splitsbhv.nu/

Spoedmeeting in Halle: http://www.vvb.org/acties/0706halle/

Naast de splitsing van de kieskring en het gerechterlijk arrondissement, kan u ook de volledige onafhankelijkheid van Vlaanderen steunen. De betoging van het KVHV in Sint-Genesius-Rode mag dan wel al achter de rug zijn, u kan nog steeds de petitie voor een staatsvorming tekenen.

Staatsvorming: http://www.staatsvorming.be/

Teken de petitie: http://www.student.ugent.be/kvhv/staatsvorming_be/petitie.php

Nog een petitie voor Vlaamse onafhankelijkheid: http://www.vlaamseonafhankelijkheid.be/

Bent u tegen de grootste bouwovertreding van de Druivenstreek, bent u voorstander dat er in een waardevol natuurgebied bomen staan en natuurlijk groen is i.p.v. op chemische wijze groen gehouden golfbanen? Teken dan de petitie tegen het illegaal aangelegde golfterrein te Overijse.

Teken de petitie: http://www.vjo.org/index.php?option=com_fabrik&Itemid=49
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Koen Denayer)

Taxeren van documenten en foto’s tijdens Erfgoeddag 2007

Op 22 april 2007 vindt de zevende editie plaats van Erfgoeddag met als thema ‘de waarde(n) van erfgoed’.

Iets krijgt pas de stempel van cultureel erfgoed door de waarde die we er als gemeenschap of als individu aan toekennen. Dit kan zowel een emotionele waarde, een wetenschappelijke waarde, een folkloristische waarde, een familiale waarde, een economische waarde… zijn. Erfgoeddag wil vooral uitvissen wat de meerwaarde van het erfgoed is voor de gemeenschap en voor de individuele levenskwaliteit.

De heemkundige kring ‘De Beierij van IJse’ wil haar steentje bijdragen door alle belangstellenden te helpen bij het taxeren van documenten en foto’s. Vrijwilligers van de kring geven raad bij en uitleg over de geschiedkundige waarde van de voorgelegde stukken. Het belang ervan, de betekenis en de rijkdom met het oog op het schrijven van streek- en familiegeschiedenis staan centraal. Dank zij het bestuderen van ogenschijnlijk ‘gewone’ documenten en foto’s kan het verleden beter gekend worden. Alle sporen uit het verleden hebben een historische waarde. Het ‘onschatbare’ erfgoed willen we onder de loep nemen. Hoe? Door het te inventariseren, door het verhaal te noteren dat erachter schuilt, door te vertellen hoe het document tot stand kwam, door duidelijk te maken waarvoor het diende… door te wijzen op de ‘waarde’ voor het heemkundig onderzoek.

Plaats van afspraak: Gemeentelijke Bibliotheek, Begijnhofplein te Overijse van 10u tot 16u en vergeet niet je foto’s en ‘oude papieren’ mee te brengen!

Neem ook eens een kijkje op http://www.beierij.be
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: David Joly)

Spotprenten rond de Vlaamse Beweging

Van 14 februari tot en met 17 augustus 2007 organiseert het Bormshuis de tentoonstelling ‘Spottend Vlaanderen, Vlaanderen Bespot’.

In deze tentoonstelling worden allerlei tekeningen (ook originelen!), fotocollages, affiches, prentkaarten, en zelfklevers met spotprenten en cartoons getoond, zowel vanuit de Vlaamse Beweging als over en… tegen de Vlaamse Beweging.

De toegang is gratis. Toegankelijk dinsdag, woensdag en vrijdag van 14 tot 17 uur, en zaterdag van 10 tot 16 uur.

Adres: Bormshuis, Volkstraat 30, 2000 Antwerpen

Meer praktische informatie op http://www.bormshuis.org.

(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: David Joly)

Dossier: de Vlaamse Wooncode (slotartikel)

In Spoorslag nummer 6 van vorig jaar kon u lezen hoe de behandeling van de nieuwe Vlaamse wooncode in het Vlaams Parlement vertraging opliep wegens een belangenconflict ingeroepen door het Waals Parlement en het Parlement van de Franse gemeenschap. Bij het afsluiten van de redactie van Spoorslag nummer 6 was nog niet met zekerheid geweten hoe de procedure van het belangenconflict zou aflopen, en of de nieuwe wooncode al dan niet goedgekeurd ging worden.

Het overlegcomite van de verschillende regeringen raakte het uiteindelijk op vrijdag 17 november 2006 niet eens over de nieuwe Vlaamse wooncode, waardoor de procedure van het belangenconflict ten einde was en het Vlaams Parlement het ontwerpdecreet verder kon behandelen. De Franstaligen lieten echter verstaan, bij monde van Waals minister voor Huisvesting Andre Antoine (CDH), het decreet te zullen aanvechten voor het Arbitragehof.

Het ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode werd tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement op 6 december 2006 finaal goedgekeurd, waarbij de fractie van Groen! tegen stemde, en het Vlaams Belang zich onthield.

Ongeveer een week na de goedkeuring raakte evenwel bekend dat de Europese Commissie zou nagaan of de nieuwe Vlaamse Wooncode geen discriminatie inhoudt op basis van nationaliteit, en dit naar aanleiding van een klacht ingediend door Waals minister Antoine eind 2005. In de krant La Libre Belgique leren we dat de juridische dienst van de Europese Unie achter de Waalse klacht zou staan. Vrij vertaald klinkt het zo: “Discriminatie op basis van nationaliteit is strikt verboden en het toekennen van een sociaal voordeel op basis van taalkennisvereisten komt daarop neer.”

Minister Marino Keulen riep in het Vlaams Parlement alvast op “om het hoofd koel te houden en de gemoederen te bedaren, en vertrouwen te hebben in de afloop van deze juridische consultatie vanuit Europa. […] We mogen ook niet vergeten dat de afdeling Wetgeving van de Raad van State dit decreet grondig tegen het licht heeft gehouden en de zaken minutieus heeft uitgekamd.” De Raad van State heeft ook de Europese regelgeving bij zijn onderzoek betrokken. Daaruit blijkt dat ook het Europese verdrag betreffende het vrije verkeer van personen en werknemers niet wordt geschonden.

Zowel een procedure bij het Europees Hof en bij het Arbitragehof schort de uitvoering van de Wooncode niet op en zorgt ook niet voor vertraging. “Wanneer we achteraf een arrest zouden krijgen van het Europees Hof, dan moeten we eventueel bijsturen”, aldus minister Keulen.

Meer gedetailleerde informatie vindt u op http://wooncode.randbelangen.org/

(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: David Joly)

Zijn Nederlanders betere Vlamingen dan wij?

Vorige donderdag, 14 december 2006, hebben Nederlandse inspecteurs in het station van Maastricht een Belgische machinist van de trein gehaald omdat hij geen Nederlands sprak. Dit gebeurde volgens onze noorderburen om veiligheidsredenen.

Het grensincident gebeurde met de trein die van Maastricht naar Brussel spoort en in Brussel aansluiting geeft op de hogesnelheidstrein naar Parijs. De Belgische machinist bleek de richtlijnen van de Nederlandse treinverkeersleiding niet te begrijpen. Daarop haalde een inspecteur van het ministerie van Verkeer en Rijkswaterstaat de machinist van de trein. Volgens de woordvoerder van het ministerie moeten de machinisten die de grens overschrijden tweetalig zijn, en dit om de evidente reden dat een slechte communicatie tot ongevallen kan leiden. De NMBS stuurde met een taxi vanuit Brussel een vervanger naar Maastricht.

Dat is wat anders, nietwaar, dan een Brusselse tram in Tervuren doen stoppen!
(oorspronkelijk bericht gepubliceerd door: Micheline Baetens)